Informacje o środowisku

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla inwestycji polegającego na „
Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica II o mocy
wytwórczej do 1 MW realizowanej w południowej
części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 w
rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie,
powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z
magazynem energii”
 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w południowej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jerzy Sypień | Data wprowadzenia: 2018-02-05 10:02:15.
Data wprowadzenia: 2018-02-05 10:02:15
Autor: Jerzy Sypień
Opublikowane przez: Dawid Kucik
« powrót