Informacje o środowisku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej
Lublica I o mocy wytwórczej do 0,499 MW
realizowanej w południowej części działki o nr
ew.: 342 obręb 0005 Lublica w rejonie
miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat
jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem
energii”
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica I o mocy wytwórczej do 0,499 MW realizowanej w południowej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 Lublica w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jerzy Sypień | Data wprowadzenia: 2018-10-25 21:48:46.
Data wprowadzenia: 2018-10-25 21:48:46
Autor: Jerzy Sypień
Opublikowane przez: Dawid Kucik
« powrót