Informacje o środowisku

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
„ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica I o mocy
wytwórczej do 0,499 MW realizowanej w
południowej części działki o nr ew.: 342
obręb 0005 Lublica w rejonie miejscowości
Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski,
gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem
energii”
 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica I o mocy wytwórczej do 0,499 MW realizowanej w południowej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 Lublica w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-01 14:44:45.
Data wprowadzenia: 2019-02-01 14:44:45
Autor: Stanisław Żygłowicz
Opublikowane przez: Dawid Kucik
« powrót