Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Dankówka” w obrębie działek: 30, 37, 38 i 1394 w miejscowości Kołaczyce
2020-01-14 13:38:54
Wniosek do pobrania w pliku poniej:  ...więcej

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Sieklówka"
2019-12-10 09:35:21
  ...więcej

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 599 (obręb 0007) w miejscowości Sieklówka Dolna, Gmina Kołaczyce
2019-11-29 12:21:44
  ...więcej

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża "Kołaczyce-Rogowiec" na działkach nr: 22, 25 i 26 w miejscowości Kołaczyce
2019-11-27 14:41:25
  ...więcej

Postanowienie o nałożeniu obowiązku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Sieklówka"
2019-11-21 14:11:58
Postanowienie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
2019-11-08 12:21:20
  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Sieklówka"
2019-10-01 11:20:50
  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 599 (obręb 0007) w miejscowości Sieklówka Dolna, Gmina Kołaczyce”.
2019-09-25 07:57:24
  ...więcej

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w części działki 342 obręb 0005 Lublica (gmina Kołaczyce, powiat jasielski, woj. podkarpackie) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii i stacją ładowania”
2019-08-13 14:47:05
Postanowienie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ „Budowa strzelnicy otwartej zawierającej wiatę, przesłony oraz zmiana ukształtowania terenu w kształcie wału ziemnego” w miejscowości Nawsie Kołaczyckie
2019-08-02 13:02:18
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Golesz PLH180031
2019-07-17 13:58:27
  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa farmy fotowoltaicznej Lublica II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w części działki 342 obręb 0005 Lublica (gmina Kołaczyce, powiat jasielski, woj. podkarpackie) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii i stacją ładowania”
2019-05-13 09:23:59
  ...więcej

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica I o mocy wytwórczej do 0,499 MW realizowanej w południowej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 Lublica w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”
2019-02-25 13:54:35
  ...więcej

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica I o mocy wytwórczej do 0,499 MW realizowanej w południowej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 Lublica w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”
2019-02-01 14:44:45
  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Rogowiec"
2018-11-06 10:23:35
  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica I o mocy wytwórczej do 0,499 MW realizowanej w południowej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 Lublica w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”
2018-10-25 21:48:46
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. toczącego się postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn
2018-07-27 12:24:48
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża "Kołaczyce-Grodno" na działkach nr: 26, 28, 29, 30 i 1394 w miejscowości Kołaczyce
2018-06-04 13:49:29
  ...więcej

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża "Kołaczyce-Grodno" na działkach nr: 26, 28, 29, 30 i 1394 w miejscowości Kołaczyce
2018-05-14 13:56:04
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o przystąpieniu do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Golesz PLH180031 w częściach leżących poza gruntami Lasów Państwowych
2018-04-27 09:53:14
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 156
poprzednie     następne