Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w południowej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”
2018-02-05 10:02:15
  ...więcej

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica I o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w północnej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”
2018-02-05 09:57:38
  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica I o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w północnej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”
2017-12-21 07:50:25
  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie farmy fotowoltaicznej Lublica II o mocy wytwórczej do 1 MW realizowanej w południowej części działki o nr ew.: 342 obręb 0005 w rejonie miejscowości Lublica (woj. podkarpackie, powiat jasielski, gmina Kołaczyce) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynem energii”
2017-12-21 07:48:07
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2017-12-20 07:44:16
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłożeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
2017-11-10 13:38:48
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South - Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP)
2017-05-08 12:37:49
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Kluczowej – części miasta Kołaczyce, gmina Kołaczyce”
2016-12-14 14:32:36
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:    ...więcej

Informacja o wydaniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Kluczowej - części miasta Kołaczyce, gmina Kołaczyce”
2016-12-14 14:30:27
Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Kluczowej - części miasta Kołaczyce, gmina Kołaczyce”
2016-11-25 07:29:01
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Informacja o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Kluczowej - części miasta Kołaczyce, gmina Kołaczyce”
2016-11-25 07:26:30
Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 113411R Sieklówka - Magazyn - Dziury w km 1+500 - 2+770”; w miejscowości Sieklówka.
2016-11-15 14:34:35
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 113411R Sieklówka - Magazyn - Dziury w km 1+500 - 2+770” w miejscowości Sieklówka.
2016-11-15 14:30:22
Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Informacja o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 113411R Sieklówka - Magazyn - Dziury w km 1+500 - 2+770” w miejscowości Sieklówka.
2016-10-26 22:12:41
Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:    ...więcej

Obwieszczenie
2016-10-25 13:39:24
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:    ...więcej

Obwieszczenie o przesunięciu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kluczowej - część miasta Kołaczyce, gmina Kołaczyce”.
2016-10-11 11:07:34
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o przesunięciu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej Nr 113411R Sieklówka - Magazyn - Dziury w km 1+500 - 2+770”w miejscowości Sieklówka
2016-10-07 13:13:06
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu złoża żwirów z piaskiem "Kołaczyce - Jutryna" w obrębie planowanego obszaru górniczego "Kołaczyce- Jutryna" w miejscowości Kołaczyce
2016-09-16 18:35:57
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Informacja o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu złoża żwirów z piaskiem "Kołaczyce - Jutryna" w obrębie planowanego obszaru górniczego "Kołaczyce- Jutryna" w miejscowości Kołaczyce
2016-09-16 18:33:47
Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „;rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kluczowej - część miasta Kołaczyce, gmina Kołaczyce” .
2016-09-13 15:02:04
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 132
poprzednie     następne