bip.kolaczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miejskiego w Kołaczycach www.kolaczyce.pl
Rok 2015 strona główna 

Rok 2015
Uchwała Nr VI/83/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

W sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok

 Uchwała Nr VI/83/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2016-01-13 14:38:43.
Uchwała Nr VI/48/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
Składu Orzekającego Regionalnej
IzbyObrachunkowej w Rzeszowie

 W sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2016-2026

 Uchwała Nr VI/48/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2016-01-13 14:35:16.
Uchwała Nr VI/48/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby

W sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na rok 2016.

 Uchwała Nr VI/48/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2016-01-13 14:31:31.
Uchwała Nr VI/44/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołaczyce, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 Uchwała Nr VI/44/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-02-19 10:24:35.
Uchwała Nr VI/43/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w uchwale budżetowej na 2015 rok

 Uchwała Nr VI/43/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-02-19 10:21:44.
Data wprowadzenia: 2015-02-19 10:21:44
Opublikowane przez: Dawid Kucik

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kolaczyce.pl