bip.kolaczyce.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miejskiego w Kołaczycach www.kolaczyce.pl
Rok 2016 strona główna 

Rok 2016
Informacja

Informacja o wydaniu decyzji znak:I-X.7840.1.51.2016. o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim – etap II (powiat strzyżowski, jasielski, dębicki)”


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Andrzej Kłos | Data wprowadzenia: 2016-12-16 13:00:08.
Obwieszczenie

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji znak:I-X.7840.1.51.2016 z dnia 8 grudnia 2016r. o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim – etap II (powiat strzyżowski, jasielski, dębicki)”.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Andrzej Kłos | Data wprowadzenia: 2016-12-16 12:55:43 | Data modyfikacji: 2016-12-16 12:58:36.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 12 sierpnia 2016r. przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, reprezentowanego przez pełnomocnika, została wydana decyzja nr 1/4/16 z dnia 28 września 2016 r.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Andrzej Kłos | Data wprowadzenia: 2016-10-03 09:15:22 | Data modyfikacji: 2016-10-03 09:17:10.
Obwieszczenie

Marszałek Województwa Podkarpackiego, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm ) oraz art.34 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501 z późn. zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja znak: OS-II.7322.84.2016.RD z dnia 16.08.2016 r. którą udzielono dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych
-rowów melioracyjnych w gminie Kołaczyce, powiat jasielski, przekraczanych metodą wykopu otwartego, projektowanym gazociągiem DN 1000 MOP 8,4 Mpa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą do jego obsługi oraz na przebudowę urządzeń drenarskich (przewodów drenarskich, sączków, wylotów studni drenarskich) zlokalizowanych w gminie Kołaczyce, powiat jasielski oraz w gminie Frysztak, powiat strzyżowski, na trasie projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Andrzej Kulig | Data wprowadzenia: 2016-08-25 07:48:01.
Obwieszczenie

Obwieszczenie
Marszałek Województwa Podkarpackiego, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. ) oraz art.34 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501 z późn. zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja znak: OS-II.7322.87.2016.RD z dnia 16.08.2016 r. którą udzielono dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe: cieków bez nazwy, Kukułkowego Potoku, potoku Sowina, potoku Bieździada (Sowinianka) w gminie Kołaczyce w powiecie jasielskim, metodą wykopu otwartego oraz metodą bezwykopową, projektowanym gazociągiem DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą do jego obsługi.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Andrzej Kulig | Data wprowadzenia: 2016-08-25 07:38:14 | Data modyfikacji: 2016-08-25 07:48:56.
Obwieszczenie

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia że na wniosek złożony w dniu 12 sierpnia 2016 r. przez Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedziba w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, reprezentowaną przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-IV.747.1.4.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego w Świnoujściu pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Andrzej Kłos | Data wprowadzenia: 2016-08-22 11:09:51 | Data modyfikacji: 2016-08-22 11:12:17.
Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 26
stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.


Treść zarządzenia do pobrania w pliku poniżej:

 Zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2016-01-31 12:28:06.
WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO,
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU
GMINY KOŁACZYCE

Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Marcin Grela | Data wprowadzenia: 2016-01-04 15:09:51.
Data wprowadzenia: 2016-01-04 15:09:51
Autor: Marcin Grela
Opublikowane przez: Dawid Kucik

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kolaczyce.pl