L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Rok 201725997
2Przetargi21463
3Zamówienia publiczne do 14 tyś Euro16159
4Przetargi 201713803
5Nabór na wolne stanowiska urzędnicze13585
6Przetargi 202010526
7Przetargi 20198397
8Protokoły z sesji8016
9Uchwały6692
10Przetargi 20186141
11Zarządzenia Burmistrza5857
12Podstawowe dane jednostki5719
13Rok 20185660
14Dane kontaktowe5554
15Regulamin organizacyjny5465
16Burmistrz5178
17Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne4756
18Skrzynka Podawcza4592
19Statut Gminy4579
20Gospodarka Komunalna4444
21Zarządzenia Kierownika Urzędu4319
22Przetargi na nieruchomości4222
23Statut miasta Kołaczyce4152
24Organizacja Urzędu3898
25Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego3855
26Budżet 20133832
27Instrukcja obsługi3728
28Redakcja Biuletynu3659
29Stowarzyszenia i związki członkowskie3623
30Wyszukiwarka3613
31Rok 20163514
32Budżet 20153503
33Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia3484
34Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Kołaczyce3467
35Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 3433
36Przetargi 20153379
37Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 20153281
38Rok 20153260
39Skrzynka Podawcza 23253
40Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa3227
41Rok 2017 - kadencja VII3168
42Rok 20153115
43Rok 20133075
44Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kołaczyce na lata 2015-20203068
45Budżet 20143040
46Rok 20143013
47Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów3013
48Przetargi 20143007
49Rok 20132988
50Przetargi 20132972
51Rok 2016 - kadencja VII2957
52Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 20162876
53Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy2615
54Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego2592
55Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 20172486
56Rok 20172436
57Rok 20152408
58Rok 20162387
59Dostęp dla osób niepełnosprawnych2341
60Rok 20172207
61Ogłoszenia2206
62Rok 20132193
63Rok 2015 - kadencja VII2079
64Rok 20142007
65Nabory dla podmiotów z poza sektora finansów pulicznych do realizacji projektów partnerskich1939
66Rok 20141854
67Obwieszczenia1821
68Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych1795
69Rok 2014 - kadencja VII1727
70Rok 20181537
71Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 20181521
72Prawo Wodne1472
73Rok 20181385
74Rok 20181238
75Rok 20181064
76Rok 2019972
77Taryfy za wodę i ścieki936
78Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku - zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów699
79Rok 2019637
80Deklaracja dostępności578
81Klauzula Informacyjna dotycząca sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego489
82Rok 2020414
83Rok 2020350
84Program wspólpracy z organizacjami pozarządowymi290
85Rada212