Rok 2013

Uchwła Nr VI/69/2013 z dnia 1 marca 2013 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołaczyce, wynikajacej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
 Uchwła Nr VI/69/2013 z dnia 1 marca 2013 r.

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-03-12 12:07:15 | Data modyfikacji: 2013-03-12 12:10:00.
Data wprowadzenia: 2013-03-12 12:07:15
Data modyfikacji: 2013-03-12 12:10:00
Opublikowane przez: Dawid Kucik