Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013 poz.1399 ze zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ (format PDF)

Wniosek o wpis do rejestru (format DOC)

Oświadczenie (format DOC)

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2013-03-19 14:13:13 | Data modyfikacji: 2015-05-19 09:18:40.
Data wprowadzenia: 2013-03-19 14:13:13
Data modyfikacji: 2015-05-19 09:18:40
Opublikowane przez: Dawid Kucik