Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłożeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
2017-11-10 13:38:48
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South - Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP)
2017-05-08 12:37:49
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Kluczowej – części miasta Kołaczyce, gmina Kołaczyce”
2016-12-14 14:32:36
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:    ...więcej

Informacja o wydaniu decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Kluczowej - części miasta Kołaczyce, gmina Kołaczyce”
2016-12-14 14:30:27
Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Kluczowej - części miasta Kołaczyce, gmina Kołaczyce”
2016-11-25 07:29:01
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Informacja o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Rozbudowa sieci Kanalizacji sanitarnej w Kluczowej - części miasta Kołaczyce, gmina Kołaczyce”
2016-11-25 07:26:30
Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 113411R Sieklówka - Magazyn - Dziury w km 1+500 - 2+770”; w miejscowości Sieklówka.
2016-11-15 14:34:35
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 113411R Sieklówka - Magazyn - Dziury w km 1+500 - 2+770” w miejscowości Sieklówka.
2016-11-15 14:30:22
Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Informacja o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 113411R Sieklówka - Magazyn - Dziury w km 1+500 - 2+770” w miejscowości Sieklówka.
2016-10-26 22:12:41
Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:    ...więcej

Obwieszczenie
2016-10-25 13:39:24
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:    ...więcej

Obwieszczenie o przesunięciu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kluczowej - część miasta Kołaczyce, gmina Kołaczyce”.
2016-10-11 11:07:34
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o przesunięciu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej Nr 113411R Sieklówka - Magazyn - Dziury w km 1+500 - 2+770”w miejscowości Sieklówka
2016-10-07 13:13:06
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu złoża żwirów z piaskiem "Kołaczyce - Jutryna" w obrębie planowanego obszaru górniczego "Kołaczyce- Jutryna" w miejscowości Kołaczyce
2016-09-16 18:35:57
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Informacja o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu złoża żwirów z piaskiem "Kołaczyce - Jutryna" w obrębie planowanego obszaru górniczego "Kołaczyce- Jutryna" w miejscowości Kołaczyce
2016-09-16 18:33:47
Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „;rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kluczowej - część miasta Kołaczyce, gmina Kołaczyce” .
2016-09-13 15:02:04
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kluczowej - część miasta Kołaczyce, gmina Kołaczyce” .
2016-09-13 14:58:53
Pełna treść wniosku do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie
2016-09-09 14:33:37
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że postępowanie administracyjne toczące się przed Burmistrzem Kołaczyc, wszczęte na wniosek Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  ...więcej

Obwieszczenie o przesunięciu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu złoża żwirów z piaskiem „Kołaczyce – Jutryna” w obrębie planowanego obszaru górniczego „Kołaczyce – Jutryna” w miejscowości Kołaczyce
2016-08-18 16:48:15
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Zawiadomienie Marszałka Województwa Podkarpackiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach wykonania projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina -Podgórska Wola
2016-08-16 16:40:24
Pełna treść zawiadomienia do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o przesunięciu terminu wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej Nr 113411R Sieklówka - Magazyn - Dziury w km 1+500 - 2+770” w miejscowości Sieklówka
2016-08-12 21:09:38
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:      ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 107
następne