Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową mostu przez potok Budzianka w miejscowości Bukowa w km 153+931 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”
2020-11-09 07:48:14
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o ustanowieniu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Golesz PLH 180031
2020-11-04 14:52:24
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Brzostku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno-Jasło
2020-11-02 14:06:31
  ...więcej

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Gawliki” w obrębie działek nr: 26, 28, 29 i 1398 w miejscowości Kołaczyce
2020-10-12 08:39:27
Decyzja do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 996 m3/d i RLM = 9510 w miejscowości Kołaczyce
2020-09-11 14:00:48
  ...więcej

Postanowienie o sprostowaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sowina o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew.: 635, 637, obr. 0009 Sowina
2020-09-09 08:45:10
  ...więcej

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sowina o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew.: 635, 637, obr. 0009 Sowina
2020-09-03 11:54:53
  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Gawliki” w obrębie działek: 26, 28, 29 i 1398 w miejscowości Kołaczyce
2020-08-28 07:55:55
Wniosek do pobrania w pliku poniżej:    ...więcej

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zabudowy przemysłowej – zabudowy systemami fotowoltaicznymi o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ewid. 414/1, obręb Bieździadka”
2020-07-23 14:54:56
Pliki do pobrania:  ...więcej

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sowina o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew.: 635, 637, obr. 0009 Sowina.
2020-07-23 14:50:19
  ...więcej

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża "Kołaczyce-Radosno" w obrębie działek nr: 22 i 23 w miejscowości Kołaczyce
2020-07-02 08:39:08
Pliki do pobrania:  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2020 r. znak WOOŚ.442.1.2020.AD.5 dot. postepowania transgranicznego w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.”
2020-06-29 13:59:59
Obwieszczenie do pobrania w pliku ponizej:  ...więcej

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sowina o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew.: 635, 637, obr. 0009 Sowina.
2020-06-28 17:13:03
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zabudowy przemysłowej – zabudowy systemami fotowoltaicznymi o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ewid. 414/1, obręb Bieździadka
2020-06-26 09:09:01
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sowina o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew.: 635, 637, obr. 0009 Sowina.
2020-06-05 12:50:45
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sowina o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew.: 635, 637, obr. 0009 Sowina
2020-06-04 12:00:21
  ...więcej

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zabudowy przemysłowej – zabudowy systemami fotowoltaicznymi o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ewid. 414/1, obręb Bieździadka”
2020-05-29 14:36:58
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce- Radosno” w obrębie działek nr: 22 i 23 w miejscowości Kołaczyce
2020-05-29 14:33:46
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

„Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Radosno” w obrębie działek: 22 i 23 w miejscowości Kołaczyce”
2020-05-22 14:57:46
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Radosno” w obrębie działek: 22 i 23 w miejscowości Kołaczyce”.
2020-05-05 14:36:39
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 166
następne