Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zabudowy przemysłowej – zabudowy systemami fotowoltaicznymi o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ewid. 414/1, obręb Bieździadka”
2020-07-23 14:54:56
Pliki do pobrania:  ...więcej

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sowina o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew.: 635, 637, obr. 0009 Sowina.
2020-07-23 14:50:19
  ...więcej

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża "Kołaczyce-Radosno" w obrębie działek nr: 22 i 23 w miejscowości Kołaczyce
2020-07-02 08:39:08
Pliki do pobrania:  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2020 r. znak WOOŚ.442.1.2020.AD.5 dot. postepowania transgranicznego w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.”
2020-06-29 13:59:59
Obwieszczenie do pobrania w pliku ponizej:  ...więcej

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sowina o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew.: 635, 637, obr. 0009 Sowina.
2020-06-28 17:13:03
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zabudowy przemysłowej – zabudowy systemami fotowoltaicznymi o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ewid. 414/1, obręb Bieździadka
2020-06-26 09:09:01
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sowina o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew.: 635, 637, obr. 0009 Sowina.
2020-06-05 12:50:45
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sowina o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew.: 635, 637, obr. 0009 Sowina
2020-06-04 12:00:21
  ...więcej

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zabudowy przemysłowej – zabudowy systemami fotowoltaicznymi o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ewid. 414/1, obręb Bieździadka”
2020-05-29 14:36:58
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce- Radosno” w obrębie działek nr: 22 i 23 w miejscowości Kołaczyce
2020-05-29 14:33:46
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

„Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Radosno” w obrębie działek: 22 i 23 w miejscowości Kołaczyce”
2020-05-22 14:57:46
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Radosno” w obrębie działek: 22 i 23 w miejscowości Kołaczyce”.
2020-05-05 14:36:39
  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Kołaczyce-Radosno” w obrębie działek: 22 i 23 w miejscowości Kołaczyce
2020-05-04 14:41:37
  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 996 m3/d i RLM = 9510 w miejscowości Kołaczyce”
2020-04-30 15:14:03
  ...więcej

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zabudowy przemysłowej – zabudowy systemami fotowoltaicznymi o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ewid. 414/1, obręb Bieździadka”
2020-04-30 14:54:33
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zabudowy przemysłowej – zabudowy systemami fotowoltaicznymi o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ewid. 414/1, obręb Bieździadka”
2020-04-21 12:16:23
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zabudowy przemysłowej – zabudowy systemami fotowoltaicznymi o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce o nr ewid. 414/1, obręb Bieździadka”
2020-04-20 14:32:36
Wniosek do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2020-03-18 14:37:38
Obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie strzelnicy otwartej zawierającej wiatę, przesłony oraz zmianie ukształtowania terenu w kształcie wału ziemnego” w miejscowości Nawsie Kołaczyckie
2020-03-12 12:11:06
Decyzja do pobrania w pliku poniżej:  ...więcej

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża "Kołaczyce-Dankówki" w obrębie działek nr: 30,37,38 i 1394 w miejscowości Kołaczyce
2020-03-06 13:25:39
Pliki do pobrania:  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 158
następne