Rok 2014

Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ZP.6733.10.2014.RG z dnia 30 grudnia 2014 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- rozbudowie sieci kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 26, 32, 34, 35, 78, 88, 89, 95/10, 95/14, 95/17, 95/19, 97/4, 97/6, 118, 119, 125/4, 150, 157/2, 158, 159/1, 159/2, 160/2, 166, 177, 258/1, 258/2, 272, 273, 274, 275, 276 w obrębie Krajowice, gmina Kołaczyce

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-12-30 12:51:57.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.334.2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowanych na działkach nr ewid. 467/2, 468/1 w obrębie Sieklówka Górna, gmina Kołaczyce, w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-12-30 08:23:43.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Delegatura w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1c, 38-400 Krosno wydał pismo znak UOZ-K-1.5151.48.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. informujące o braku podstaw prawnych do zajęcia stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 436, 435/2, 435/1, 434/4, 434/2 w obrębie Bieździadka, gmina Kołaczyce, w zakresie ochrony zabytków, gdyż planowana inwestycja nie koliduje z żadnymi zewidencjonowanymi stanowiskami archeologicznymi.

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-12-23 11:58:33.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.323.2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 436, 435/2, 435/1, 434/4, 434/2 w obrębie Bieździadka, gmina Kołaczyce, w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-12-16 14:02:45.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ZP.6733.9.2014.RG z dnia 15 grudnia 2014 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego przebiegającego przez działki nr ewid. 1292/2, 1292/1, 1292/5, 1285/1, 1284/1, 1284/2 w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce.

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-12-15 14:10:25 | Data modyfikacji: 2014-12-15 14:12:39.
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Polskiej
Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie 01-224 Warszawa ul M.Kasprzaka 25
postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej: na budowie odcinka sieci
gazowej średniego ciśnienia od istniejącego
gazociągu średniego ciśnienia na działce nr
ewid.467/2 przebiegającego przez działki nr
ewid.467/2 ,468/1 z odgałęzieniem do
projektowanego układu pomiarowego ( przyłącza )
na działce nr ewid. 468//1 w obrębie
Sieklówka Górna gm. Kołaczyce.
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-12-04 20:01:00 | Data modyfikacji: 2014-12-05 13:07:42.
Obwieszczenie
Obwieszczenie o rozbudowie kanalizacji.

Plik do pobrania:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-11-27 22:02:20.
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia

Plik do pobrania:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-11-22 12:29:41.
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

Plik do pobrania:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-11-14 19:09:53 | Data modyfikacji: 2014-11-22 12:30:43.
Obwieszczenie o rozbudowie kanalizacji.
Treść obwieszczenia w pliku:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-11-06 11:10:38.
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia.

Plik do pobrania:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-28 19:04:09.
informacja
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:
 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-23 09:41:10.
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Krajowice.

Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-23 09:39:34 | Data modyfikacji: 2014-10-23 09:40:20.
Obwieszczenie o rozbudowie kanalizacji.
Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-16 15:17:49.
Obwieszczenie
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie znak ZP.6733.8.2014.RG z dnia 13 października 2014 r.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-13 20:56:02 | Data modyfikacji: 2014-10-13 20:56:48.
Informacja
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:
 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:46:39 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:47:29.
Obwieszczenie
Zawiadomienie Burmistrza Kołaczyce w sprawie "Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Krajowice"

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-09-29 13:44:46 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:47:43.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, Starosta Jasielski wydał postanowienie znak GN.6123.247.2014 z dnia 16 września 2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienie.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-09-18 13:39:10 | Data modyfikacji: 2014-09-18 13:39:52.
Obwieszczenie
Obwieszczenie o przesunięciu terminu wydania postanowienia dot. inwestycji pn. "budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krajowice"

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-08-29 12:13:00 | Data modyfikacji: 2014-08-29 12:14:09.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 18 sierpnia 2014r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-224 Warszawa ul. M. Kasprzaka 25 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej:
- na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia od istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-08-27 13:23:21 | Data modyfikacji: 2014-08-27 13:23:50.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ZP.6733.7.2014.RG z dnia 04 sierpnia 2014 r. dla inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku stacji paliw na działkach nr ewid. 1206, 1224, 1251

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-08-04 09:21:03.
Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Kołaczyc ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Sieklówka Dolna gmina Kołaczyce ,powiat jasielski ,województwo podkarpackie

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:
 Ogłoszenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jadwiga Iwanicka | Data wprowadzenia: 2014-07-30 14:41:45.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów wydał postanowienie znak GDDKiA O-RZ-Z-3-kd-436-325/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku stacji paliw na działkach nr ewid. 1206, 1224, 1251 w obrębie Kołaczyce, gmina Kołaczyce, w zakresie drogi krajowej.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-07-17 13:35:38.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.179.2014 z dnia 4 lipca 2014 r. umarzające postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku stacji paliw na działkach nr ewid. 1206, 1224, 1251 w obrębie Kołaczyce, gmina Kołaczyce, w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-07-07 14:57:07.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ZP.6733.1.2014.RG z dnia 16 czerwca 2014 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:

 - budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-06-18 11:25:22.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ZP.6733.5.2014.RG z dnia 16 czerwca 2014 r. dla inwestycji celu publicznego polegającej na: - wykonaniu stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Kołaczyce- Granice- Sowina- Rzym- Folwark nr 113401 R w km 6+600 – 6+960 w miejscowości Sowina, realizowanej na działkach o numerach ewid. 846/3, 846/5, 849/3, 849/4, 849/5, 850/3, 850/4, 850/5, 851/1, 851/3, 862/1, 863/1, 864/1, 864/3, 866/5, 866/6, 867/1, 867/3, 1300/1 w obrębie Sowina, gmina Kołaczyce. Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-06-16 15:20:51 | Data modyfikacji: 2014-06-17 11:06:22.
Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Kołaczyc ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  oznaczonej nr ewid. działki 259 o powierzchni 0.2103 ha położonej w  obrębie Kołaczyce gmina Kołaczyce ,powiat jasielski ,województwo podkarpackie ,stanowiącej własność Gminy Kołaczyce ,objętej księgą wieczystą KS1J/00012041/8

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 Ogłoszenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jadwiga Iwanicka | Data wprowadzenia: 2014-06-13 10:59:18.
Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Kołaczyc  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem  lokalu użytkowego ,stanowiącego własność gminy Kołaczyce  znajdującego  się  w  budynku Domu Ludowego zlokalizowanym na działce nr ewid. 455 położonej w obrębie Bieździedza, objętej  księgą wieczystą nr  KS1J/00060554/8  z  przeznaczeniem na  prowadzenie  działalności gospodarczej –handel ,usługi

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 Ogłoszenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jadwiga Iwanicka | Data wprowadzenia: 2014-06-13 10:55:33.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 4 czerwca 2014 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku stacji paliw na działkach nr ewid. 1206, 1224, 1251 w obrębie Kołaczyce, gmina Kołaczyce.
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-06-11 14:21:40.

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ZP.6733.6.2014.RG z dnia 11 czerwca 2014 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego na działkach nr ewi. 431/1, 431/2, 431/3, 431/5
 w obrębie Bieździedza, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-06-11 11:10:52.
Ogłoszenie
Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kołaczycach zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem  5 czerwca 2014 r do dnia 25 czerwca 2014 r. wykaz nieruchomości położonej w obrębie Sieklówka Dolna stanowiącej własność Gminy Kołaczyce przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:
 Ogłoszenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jadwiga Iwanicka | Data wprowadzenia: 2014-06-04 10:09:18 | Data modyfikacji: 2014-06-04 10:10:28.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ZP.6733.4.2014.RG z dnia 29 maja 2014 r. dla inwestycji celu publicznego polegającej na:
- wykonaniu stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Kołaczyce- Granice- Sowina- Rzym- Folwark nr 113401 R w km 3+805 – 4+085 w miejscowości Sowina, realizowanej na działkach o numerach ewid. 281, 291, 292, 301, 302, 303, 313, 314, 315, 348
w obrębie Sowina, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:17:37 | Data modyfikacji: 2014-05-29 10:29:31.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.134.2014 z dnia 16 maja 2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- wykonaniu stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Kołaczyce- Granice- Sowina- Rzym- Folwark nr 113401 R w km 6+600 – 6+960 w miejscowości Sowina, realizowanej na działkach o numerach ewid. 846/3, 846/5, 849/3, 849/4, 849/5, 850/3, 850/4, 850/5, 851/1, 851/3, 862/1, 863/1, 864/1, 864/3, 866/5, 866/6, 867/1, 867/3, 1300/1 w obrębie Sowina, gmina Kołaczyce, w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-05-20 13:47:10.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno wydał postanowienie znak ZS-21201-40/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- wykonaniu stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Kołaczyce- Granice- Sowina- Rzym- Folwark nr 113401 R w km 3+805 – 4+085 w miejscowości Sowina, realizowanej na działkach o numerach ewid. 281, 291, 292, 301, 302, 303, 313, 314, 315, 348 w obrębie Sowina, gmina Kołaczyce, w zakresie ochrony gruntów leśnych.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-05-14 13:27:54 | Data modyfikacji: 2014-05-14 13:28:33.
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Kołaczyce 3”- Etap I
Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 Ogłoszenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Zofia Szczepańska | Data wprowadzenia: 2014-05-14 10:37:04 | Data modyfikacji: 2014-05-14 10:37:56.
Obwieszczenie
Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach z dniem 15 maja 2014r. do dnia 4 czerwca 2014 r. zostanie wywieszony wykaz nieruchomości położonej w obrębie Kołaczyce przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargowej oraz wykaz nieruchomości położonej w obrębie Bieździedza przeznaczonej do najmu w drodze przetargowej.
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jadwiga Iwanicka | Data wprowadzenia: 2014-05-14 09:08:43.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.129.2014 z dnia 7 maja 2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego na działkach nr ewi. 431/1, 431/2, 431/3, 431/5 w obrębie Bieździedza, gmina Kołaczyce, w zakresie ochrony gruntów rolnych.
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-05-12 07:43:34 | Data modyfikacji: 2014-05-12 07:52:50.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ZP.6733.3.2014.RG z dnia 7 maja 2014 r. dla inwestycji celu publicznego polegającej na:
- przebudowie drogi wewnętrznej nr ewid.638/5 w Nawsiu Kołaczyckim wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego na działkach nr ewid. 586/2, 638/1, 638/2, 638/3, 638/4, 638/5, 639, 524, 526, położonych w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gminie Kołaczyce.
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:09:35 | Data modyfikacji: 2014-05-08 14:10:12.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.128.2014 z dnia 5 maja 2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- wykonaniu stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Kołaczyce- Granice- Sowina- Rzym- Folwark nr 113401 R w km 3+805 – 4+085
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-05-08 14:05:49 | Data modyfikacji: 2014-05-08 14:10:30.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości
 Ogłoszenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jadwiga Iwanicka | Data wprowadzenia: 2014-04-29 13:14:06 | Data modyfikacji: 2014-04-29 13:16:16.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Krośnie wydał postanowienie znak ZS-21201-36/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-04-25 13:39:41.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Marszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wydał postanowienie znak OS.507.1.655.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami
Pełna treść obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-04-25 08:45:17.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.119.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami
Pełna treść obwieszczenie do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-04-25 08:42:20.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak T.2b.7336.38.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-04-25 08:36:35 | Data modyfikacji: 2014-04-25 08:39:41.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 9 kwietnia 2014 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- wykonaniu stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Kołaczyce- Granice- Sowina- Rzym- Folwark
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Rentata Giera | Data wprowadzenia: 2014-04-16 07:41:40.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 9 kwietnia 2014 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego na działkach nr ewi. 431/1, 431/2, 431/3, 431/5 w obrębie Bieździedza, gmina Kołaczyce.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-04-11 12:55:20.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.99.2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- przebudowie drogi wewnętrznej nr ewid.638/5 w Nawsiu Kołaczyckim wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego na działkach nr ewid. 586/2, 638/1, 638/2, 638/3, 638/4, 638/5, 639, 524, 526, położonych w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gminie Kołaczyce, w zakresie ochrony gruntów rolnych.
Pełną treść obwieszczenia można pobrać poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-04-11 09:08:57.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 25 marca 2014 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- wykonaniu stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Kołaczyce- Granice- Sowina- Rzym- Folwark nr 113401 R w km 3+805 – 4+085 w miejscowości Sowina w ramach zadania pn.: „ Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Kołaczyce- Granice – Sowina- Rzym- Folwark nr 113401 R w km 3+850 – 4+050” realizowanej na działkach o numerach ewid. 281, 291, 292, 301, 302, 303, 313, 314, 315, 348
Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-03-28 12:45:44.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Delegatura w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 c, 38-400 Krosno wydał postanowienie znak UOZ-K-1.5151.10.2014 z dnia 18 marca 2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 480/9, 480/10, 480/11 w obrębie Bieździadka, gmina Kołaczyce, w odniesieniu do obszaru zlokalizowanego w obrębie stanowiska archeologicznego nr 3 AZP 108-71/13
Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-03-19 13:50:33.
Informacja
Burmistrz Kołaczyc informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 20 marca 2014r. do 9 kwietnia 2014r. wykaz nieruchomości - lokali stanowiących własność Gminy Kołaczyce położonych w obrębie Kołaczyce przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej.
Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:
 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-03-19 10:23:20.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję znak ZP.6733.1.2014.RG z dnia 18 marca 2014 r. o umorzeniu w części postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami dotyczącego działek nr ewid. 344/4, 344/3, 465, 464, 697/2
Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-03-18 15:50:20.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Marszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wydał postanowienie znak OS.507.1.362.2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 480/9, 480/10, 480/11
Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-03-18 10:40:58.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.65.2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 480/9, 480/10, 480/11 w obrębie Bieździadka, gmina Kołaczyce, w zakresie ochrony gruntów rolnych.
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-03-13 14:49:14 | Data modyfikacji: 2014-03-13 14:49:46.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 3 marca 2014 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- wykonaniu robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi wewnętrznej gminnej objętej działką nr ewid. 638/5, powodującej zmianę sposobu zagospodarowania- przeznaczenie terenu przyległego do drogi w wyniku konieczności poszerzenia drogi tj.:
- poszerzenie drogi na działkach nr ewid. 638/1, 638/2, 638/3, 638/4,
- wykonanie kanału ściekowego wód opadowych wraz z niezbędnymi studzienkami kanalizacyjnymi i rewizyjnymi oraz osadnikiem- służącego drodze od przepustu istniejącego na działce nr ewid. 586/2 przebiegającego przez działki nr ewid. 638/5, 639, 526 z odprowadzeniem do potoku oznaczonego nr ewid. działki 524
Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-03-05 08:29:46 | Data modyfikacji: 2014-03-05 08:30:29.
Informacja
Burmistrz Kołaczyc na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami ) informuje ,że w siedzibie Urzędu Miejskiego Kołaczyce na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 4 marca 2014r. do dnia 24 marca 2014r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołaczyce położonej w obrębie Nawsie Kołaczyckie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jadwiga Iwanicka | Data wprowadzenia: 2014-03-03 12:16:43.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2014 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia od projektowanego gazociągu średniego ciśnienia na działce nr ewid. 480/11 przebiegającego przez działki nr ewid. 480/10, 480/9 do projektowanego przyłącza redukcyjno- pomiarowego w linii ogrodzenia na działce nr ewid. 480/9 w obrębie Bieździadka, gmina Kołaczyce.
Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-02-19 07:46:12.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu5 lutego 2014 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Kołaczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie Sieklówka Dolna, gmina Kołaczyce.
Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-02-06 09:52:50.
Obwieszczenie
Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ZP.6733.11.2013.R.G. z dnia 07 stycznia 2014 r. dla inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej - gazociągu średniego ciśnienia (MOP – 0,5 MPa).

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w pliku poniżej:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2014-01-07 12:06:20 | Data modyfikacji: 2014-02-06 09:54:12.
Data wprowadzenia: 2014-01-07 12:06:20
Data modyfikacji: 2014-02-06 09:54:12
Autor: Renata Giera
Opublikowane przez: Dawid Kucik