Do Parlamentu Europejskiego

Składy obwodowych komisji wyborczych z
uwzględnieniem pełnionych funkcji
 Składy obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem pełnionych funkcji.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-05-15 15:24:22.
INFORMACJA O PIERWSZYM POSIEDZENIU Obwodowych
Komisji Wyborczych
 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:34:43.
Protokół z publicznego losowania kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych
 Protokół.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-05-08 10:31:21.
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców


 Zawiadomienie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-05-05 14:45:41.
Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Kołaczyc.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-05-05 14:40:28 | Data modyfikacji: 2014-05-05 14:42:29.
INFORMACJA o publicznym losowaniu składów
osobowych obwodowych komisji wyborczych
 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-05-02 18:55:02.
Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kołaczyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Kołaczyc.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-04-23 15:05:30.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 23
kwietnia 2014 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-04-23 14:57:41.
Uchwała Nr XXX/184/2013 Rady Miejskiej w
Kołaczycach z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sparwie podziału Gminy Kołaczyce na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Uchwała Nr XXX/184/2013 Rady Miejskiej w Kołaczycach.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-04-18 08:11:42 | Data modyfikacji: 2014-04-18 08:12:13.
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
Pliki do pobrania:
 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-04-07 14:44:46.
Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Krośnie
Pliki do pobrania:
 Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Krośnie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-04-07 14:43:43.
Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego -
KALENDARZ WYBORCZY
Pliki do pobrania:
 Postanowienie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-04-01 15:10:06.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w
kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
które zostaną zarządzone na dzień 25 maja
2014r.
Pliki do pobrania:
 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-04-01 15:06:41 | Data modyfikacji: 2014-04-01 15:07:17.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich
w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych
za granicą i na polskich statkach morskich, w
wyborach do Parlamentu Europejskiego, które
zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
Pliki do pobrania:
 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-04-01 15:01:53.
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych
Pliki do pobrania:

Informacja.PDF

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.PDF

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.PDF

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-04-01 14:51:32 | Data modyfikacji: 2014-04-01 14:58:50.
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego, które
zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
Pliki do pobrania:
 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-04-01 14:49:20.
Data wprowadzenia: 2014-04-01 14:49:20
Opublikowane przez: Dawid Kucik