Samorządowe

Postanowienie nr 45/14 Komisarza Wyborczego w
Krośnie
Postanowienie nr 45/14 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji rad gminy i rad powiatów.

Plik do pobrania:
 Postanowienie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-11-27 09:23:56.
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów Burmistrza Kołaczyc
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Kołaczyc.
 Protokół.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-11-19 01:14:37.
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w
Kołaczycach
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Kołaczycach oraz zestawienia wyników głosowania w okręgach wyborczych.
 Protokół.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-11-19 01:11:37 | Data modyfikacji: 2014-11-19 01:13:08.
Uchwała nr 10 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kołaczycach
Uchwała nr 10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach burmistrza Kołaczyc, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Plik do pobrania:
 Uchwała.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-11-09 12:16:30.
Uchwała nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kołaczycach
Uchwała nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Kołaczycach, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Plik do pobrania:
 Uchwała.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-11-09 12:14:01 | Data modyfikacji: 2014-11-09 12:14:59.
Składy obwodowych komisji wyborczych
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych.

Plik do pobrania:
 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-30 19:34:14.
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców.
Plik do pobrania:
 zawiadomienie_o_sporzadzeniu_spisow_wyborcow.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-30 19:32:37.
Uchwała nr 8 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kołaczycach
Uchwała nr 8 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kołaczycach.

Plik do pobrania:
 Uchwała.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-30 19:31:13.
Protokół z publicznego losowania numerów dla
list kandydatów na radnych
Protokół z dnia 23 października 2014 r. z publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kołaczycach w wyborach zarządzonych na dzień 16 października 2014 r.

Plik do pobrania:
 Protokół.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-30 19:29:51.
INFORMACJA O PIERWSZYM POSIEDZENIU Obwodowych
Komisji Wyborczych
INFORMACJA O PIERWSZYM POSIEDZENIU Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów Burmistrza Kołaczyc, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Plik do pobrania:
 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-26 11:49:06.
Zarządzenie
Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Kołaczyc z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wskazania osób spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Kołaczycach oraz jednostki organizacyjnej Gminy Kołaczyce do składu obwodowych komisji wyborczych.

Plik do pobrania:

 Zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-24 22:02:07.
Uchwała nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kołaczycach
Uchwała nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wyborów Burmistrza Kołaczyc, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Plik do pobrania:

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-24 21:58:47.
Obwieszczenie
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych Rady Miejskiej w Kołaczycach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

Plik do pobrania:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-24 21:55:24 | Data modyfikacji: 2014-10-24 21:59:36.
Obwieszczenie
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Kołaczyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

Plik do pobrania:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-24 19:26:46.
Komunikat
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Kołaczycach z dnia 22 października 2014 r. o miejscu i czasie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rady Miejskiej w Kołaczycach

Plik do pobrania:
 Komunikat.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-22 14:37:18.
Informacja
INFORMACJA o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Plik do pobrania:
 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-20 20:48:18.
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 16
października 2014 r.
Plik do pobrania:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-17 19:34:38 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:46:58.
Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 7 października 2014 r.
Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Kołaczyc z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi systemu informatycznego w wyborach do rad gminy, rad powiatów, rad sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Plik do pobrania:
 Zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-17 19:36:23 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:46:54.
Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 7 października 2014 r.
Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Kołaczyc z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gminy, rad powiatów, rad sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Plik do pobrania:
 Zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-17 19:38:01 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:46:40.
Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 6 października 2014 r.
Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Kołaczyc z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondycyjnego w wyborach do rad gminy, rad powiatów, rad sejmików i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Plik do pobrania:
 Zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-10-17 19:39:32 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:46:27.
INFORMACJA o składzie Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Rzeszowie
INFORMACJA o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie:

Plik do pobrania:
 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-09-23 18:06:20 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:46:04.
Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 4 września 2014 r.
Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Kołaczyc z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kołaczyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Plik do pobrania:
 Zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-09-10 16:38:27 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:45:59.
Uchwała Nr LII/368/2014 Rady Powiatu w Jaśle z
dnia 24 kwietnia 2014 r.
Uchwała Nr LII/368/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze.

Plik do pobrania:
 Uchwała.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-09-09 14:11:06 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:45:53.
Obwieszczenie Starosty Jasielskiego z dnia 28
sierpnia 2014 r.
Obwieszczenie Starosty Jasielskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Plik do pobrania:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-09-06 09:37:03 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:45:47.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2014 r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.

Plik do pobrania:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-09-06 09:33:41 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:45:40.
Uchwała Nr XLIX/299/2014 Rady Miejskiej w
Kołaczycach z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Uchwała Nr XLIX/299/2014 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/293/2014 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniającej Postanowienie Nr 26/12 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kołaczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Plik do pobrania:
 Uchwała.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-09-06 09:28:58 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:45:33.
Uchwała Nr XLVII/293/2014 Rady Miejskiej w
Kołaczycach z dnia 30 czerwca 2014r.
Uchwała Nr XLVII/293/2014 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca Postanowienie Nr 26/12 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kołaczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Plik do pobrania:
 Uchwała.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-09-06 09:17:05 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:45:25.
Postanowienie Nr 26/12 Komisarza Wyborczego w
Krośnie z dnia 30 listopada 2012 r.
Postanowienie Nr 26/12 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kołaczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Plik do pobrania:
 Postanowienie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-09-06 09:12:31 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:45:15.
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 5
września 2014 r.
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 5 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Miejskiej w Kołaczycach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Plik do pobrania:
 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-09-06 09:07:57 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:45:08.
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KROŚNIE z dnia
27 sierpnia 2014 r.
Pliki do pobrania:
 Komunikat.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-08-27 13:26:14 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:44:50.
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzonena dzień 16 listopada 2014 r.
 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-07-08 11:19:22 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:44:44.
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-07-08 11:18:14 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:44:37.
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-07-08 11:16:49 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:44:19.
Zarządzenie nr 29/14 Wojewody Podkarpackiego z
dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby
radnych wybieranych do Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
Pliki do pobrania:
 Zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-04-01 15:39:34 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:44:11.
Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-07-08 11:17:35 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:44:29.
Zarządzenie nr 28/14 Wojewody Podkarpackiego z
dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby
radnych wybieranych do rad powiatów na terenie
województwa podkarpackiego
Pliki do pobrania:
 Zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-04-01 15:36:54 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:44:03.
Zarządzenie nr 27/14 Wojewody Podkarpackiego z
dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby
radnych wybieranych do rad gmin na terenie
województwa podkarpackiego
Pliki do pobrania:
 Zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2014-04-01 15:35:06 | Data modyfikacji: 2014-10-20 20:43:52.
Data wprowadzenia: 2014-04-01 15:35:06
Data modyfikacji: 2014-10-20 20:43:52
Opublikowane przez: Dawid Kucik