Rok 2015

Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 1.06.2015 działa pełnomocnik pan Zdzisław Głowacki – „ELMIX” PPHU, Łajsce 142, 38 – 204 Tarnowiec  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie energetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV (linia kablowa doziemna, słupy kablowe) na działkach 248, 270/2, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 284, 290, 296, 297, 298/1, 372, 911/2, 911/1, 909, 904, 943/1, 945/1, 945/2, 987, 986/4, 985/2, 988, 1000/1, 569/1 położonych w Sowinie, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-12-23 12:19:48.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 1.06.2015 działa pełnomocnik pan Zdzisław Głowacki – „ELMIX” PPHU, Łajsce 142, 38 – 204 Tarnowiec  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie energetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV (linia kablowa doziemna, słupy kablowe) na działkach 833, 830, 787, 788, 835/1, 843, 852, 853, 855, 856, 832, 829, 1189, 1261 położonych w Sowinie, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-12-23 12:16:59 | Data modyfikacji: 2015-12-23 12:18:11.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zm.) informuje ,że w siedzibie Urzędu Miejskiego Kołaczyce na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do  publicznej wiadomości z dniem 16 grudnia 2015r. do dnia 5 stycznia 2016r. wykaz nieruchomości położonej w  obrębie Krajowice stanowiącej własność  Gminy Kołaczyce przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-12-15 19:00:13.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2015 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów, zakład w Jaśle, yl. Floriańska 112, 38 -200 Jasło postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego na działkach nr ewid.: 1315/2, 1315/9, 1315/10, 1315/11
w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-12-11 09:48:40.

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.11.2015.MM z dnia 19 października 2015 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid.: 230/8, 230/9
w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-10-19 12:24:49.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.12.2015.MM z dnia 15 października 2015 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie wodociągu w Krajowicach cz. 2 zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid.: 258/1, 258/2, 263, 272, 273, 274, 276
w obrębie Krajowice, gmina Kołaczyce.

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-10-15 16:14:49.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.231.2015 z dnia 5 października 2015 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid.: 230/8, 230/9 w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-10-08 12:28:48.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.227.2015 z dnia 30 września 2015 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie wodociągu w Krajowicach cz. 2 zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid.: 258/1, 258/2, 263, 272, 273, 274, 276 w obrębie Krajowice, gmina Kołaczyce w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-10-06 12:16:59 | Data modyfikacji: 2015-10-06 12:18:23.
I n f o r m a c j a

Burmistrz  Kołaczyc  na  podstawie  art.  35 ust. 1 ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zm.) informuje , że  w siedzibie Urzędu  Miejskiego  Kołaczyce  na  tablicy ogłoszeń  zostanie wywieszony do  publicznej  wiadomości   z  dniem 29 września 2015r. do dnia  19 października 2015r.  wykaz  nieruchomości  położonej  w  obrębie  Sieklówka Dolna stanowiącej  własność  Gminy Kołaczyce przeznaczonej  do dzierżawy  w drodze przetargu.                                                                                                                               


Kołaczyce , 2015 – 09 – 25


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jadwiga Iwanicka | Data wprowadzenia: 2015-09-28 12:44:31 | Data modyfikacji: 2015-09-28 12:46:41.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.9.2015.MM z dnia 21 września 2015 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka napowietrzno – kablowej linii elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 471/6, 610/2, 603/2 
w obrębie Sieklówka Dolna, gmina Kołaczyce.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania wpliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-09-23 12:25:48.
Obwieszczenie

Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.207.2015 z dnia 8 września 2015 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka napowietrzno – kablowej linii elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 471/6, 610/2, 603/2  w obrębie Sieklówka Dolna, gmina Kołaczyce, w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-09-11 12:48:57 | Data modyfikacji: 2015-09-11 13:26:33.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle wydał postanowienie znak T.2b.456.25.2015 z dnia 4 września 2015 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka napowietrzno – kablowej linii elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 471/6, 610/2, 603/2 w obrębie Sieklówka Dolna, gmina Kołaczyce, w odniesieniu do obszaru pasa drogi powiatowej.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-09-10 12:01:46 | Data modyfikacji: 2015-09-10 12:03:15.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.8.2015.MM z dnia 8 września 2015 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 851, 852/2  oraz odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 1051, 1052, 1027, 1019
w obrębie Bieździadka, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-09-08 17:01:18.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.10.2015.MM z dnia 2 września 2015 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid.: 636/2, 636/5
w obrębie Bieździadka, gmina Kołaczyce.
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-09-08 16:58:13 | Data modyfikacji: 2015-09-08 17:02:04.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2015 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie wodociągu w miejscowości Krajowice cz. 2 zlokalizowanego na działkach nr ewid.: 258/1, 258/2, 263, 272, 273, 274, 276
w obrębie Krajowice, gmina Kołaczyce.
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-09-07 18:50:16.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.7.2015.MM z dnia 1 września 2015 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach o numerach ewid. 1306/1, 1315/1, 1315/2 
w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-09-01 13:46:43.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.196.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.:  851, 852/2  oraz odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 1051, 1052, 1027, 1019 w obrębie Bieździadka, gmina Kołaczyce w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magadalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-08-31 07:42:10.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 13 sierpnia 2015 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid.: 230/8, 230/9
w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-08-25 14:30:56.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.191.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid.: 636/2, 636/5 w obrębie Bieździadka, gmina Kołaczyce w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w  pliku poniżej:

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-08-14 14:56:42.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.190.2015 z dnia 11.08.2015 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach o numerach ewid. 1306/1, 1315/1, 1315/2 
w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce, w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w  pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-08-14 14:54:15.
Obwieszczenie

 Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2015 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.:  851, 852/2  oraz odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 1051, 1052, 1027, 1019
w obrębie Bieździadka, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w  pliku poniżej:

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-08-04 13:18:07.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2015 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku na działce nr ewid.: 636/2, 636/5
w obrębie Bieździadka, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-07-29 14:12:30.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2015 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka napowietrzno – kablowej linii elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 471/6, 610/2, 603/2 
w obrębie Sieklówka Dolna, gmina Kołaczyce.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-07-27 13:25:04.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2015 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 1306/1, 1315/1, 1315/2 w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce.

 

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-07-27 08:07:33.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.6.2015.RG z dnia 15 lipca 2015 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami do 2 budynków mieszkalnych na działkach nr ewid. 1272/1, 1272/2, 1275/4, 1717

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-07-15 16:09:09.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.138.2015 z dnia 24.06.2015 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do dwóch budynków mieszkalnych  na terenie działek o numerach ewid. 1272/1, 1272/2, 1275/4, 1717
w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce, w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-07-01 07:47:27.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.3.2015.RG z dnia 16 czerwca 2015 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
-budowie wodociągu

 

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-06-17 12:52:46.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.4.2015.RG z dnia 8 czerwca 2015 r. dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- przebudowie i rozbudowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami do 3 budynków mieszkalnych na działkach o numerach ewid. 922/1, 923/1, 922/2, 923/2, 924 w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-06-08 11:02:25 | Data modyfikacji: 2015-06-08 11:03:32.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.5.2015.RG z dnia 8 czerwca 2015 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach o numerach ewid. 230/2, 230/3, 230/9

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-06-08 10:59:27.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wydał postanowienie nr 152/2015 znak O.RZ.Z-3.4351.152.2015.1.KD z dnia 19 maja 2015 r. w którym uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie wodociągu

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-05-24 12:24:30.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.108.2015 z dnia 18.05.2015 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego  na terenie działek o numerach ewid. 230/2, 230/3, 230/9
w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce, w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-05-20 09:24:19.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.107.2015 z dnia 18.05.2015 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- przebudowie i rozbudowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami do 3 szt. budynków mieszkalnych w m. Nawsie Kołaczyckie gm. Kołaczyce  na działkach nr ewid.  922/1, 923/1, 922/2, 923/2, 924 w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce.
w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-05-20 09:21:26.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 29 kwietnia 2015 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami do 2 szt. budynków mieszkalnych w m. Nawsie Kołaczyckie gm. Kołaczyce na działkach nr ewid. 1272/1, 1272/2, 1275/4, 1717
w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-05-18 08:39:27.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał postanowienie znak GP.6733.3.2015.RG z dnia 12 maja 2015 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie wodociągu

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2015-05-12 12:44:24 | Data modyfikacji: 2015-05-12 13:02:54.
Informacja

Burmistrz  Kołaczyc  na  podstawie  art.  35 ust. 1 ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) informuje , że  w siedzibie Urzędu  Miejskiego  Kołaczyce  na  tablicy ogłoszeń  zostanie wywieszony do  publicznej  wiadomości   z  dniem 13 maja 2015r. do dnia  2 czerwca 2015r.  wykaz  nieruchomości  położonej  w  obrębie   Bieździedza  i  nieruchomości  położonej w  obrębie Lublica  stanowiących  własność  Gminy  Kołaczyce przeznaczonych  do sprzedaży  w  drodze przetargu.


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jadwiga Iwanicka | Data wprowadzenia: 2015-05-11 10:04:46 | Data modyfikacji: 2015-05-13 09:17:22.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:


- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego  na działkach nr ewid. 230/2, 230/3, 230/9. w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-04-28 15:18:57.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 15  kwietnia 2015 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33 – 100 Tarnów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego w m. Nawsie Kołaczyckie gm. Kołaczyce na działkach nr ewid. 230/2, 230/3, 230/9 w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-04-22 11:03:49 | Data modyfikacji: 2015-04-22 11:18:42.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał postanowienie znak GP.6733.3.2015.RG z dnia 1 kwietnia 2015 r. o zawieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na:
-budowie wodociągu w miejscowości Krajowice, gm. Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2015-04-10 10:27:54.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wydał postanowienie nr 83/2015 znak O.RZ.Z-3.4351.83.2015.1.SC z dnia 26 marca 2015 r. w którym odmówił uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie wodociągu

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2015-04-01 07:37:44 | Data modyfikacji: 2015-04-01 07:38:20.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.60.2015 z dnia 23 marca 2015 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie wodociągu

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2015-03-30 12:47:58.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.1.2015.RG z dnia 23 lutego 2015 r. dla inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 202/1, 200/1, 185, 205
w obrębie Lublica, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2015-02-24 07:56:58.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc informuje ,że w siedzibie Urzędu Miejskiego Kołaczyce na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 5 lutego 2015r. do dnia 25 lutego 2015r. wykaz  nieruchomości położonej w obrębie Krajowice stanowiącej własność Gminy Kołaczyce przeznaczonej do dzierżawy w  drodze bezprzetargowej.


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jadwiga iwanicka | Data wprowadzenia: 2015-02-04 13:59:07.

Urząd  Miejski  w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję znak GP.6733.3.2015.RG z dnia 3 lutego 2015 r. o umorzeniu w części postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie wodociągu dotyczącego działek nr ewid. 55, 56, 57, 66, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 258/1, 258/2 w obrębie Krajowice, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2015-02-03 18:29:36.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.18.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 202/1, 200/1, 185, 205 w obrębie Lublica, gmina Kołaczyce, w zakresie ochrony gruntów rolnych

Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2015-02-02 16:30:23.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ZP.6733.12.2014.RG z dnia 21 stycznia 2015 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowanych na działkach nr ewid. 467/2, 468/1 w obrębie Sieklówka Górna, gmina Kołaczyce.
Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2015-01-21 15:36:41.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2015 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie wodociągu

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:15:47.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ZP.6733.11.2014.RG z dnia 9 stycznia 2015 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 436, 435/2, 435/1, 434/4, 434/2 w obrębie Bieździadka, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2015-01-12 13:16:42.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 5 stycznia 2015 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
-budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 202/1, 200/1, 185, 205 w obrębie Lublica, gmina Kołaczyce

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Renata Giera | Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:11:29.
Data wprowadzenia: 2015-01-08 11:11:29
Autor: Renata Giera
Opublikowane przez: Dawid Kucik