WYBORY SOŁECKIE 2015

Protokoły z wyborów sołeckich w gminie
Kołaczyce

Protokół głosowania na kandydatów na Sołtysa wsi Bieździadka.PDF

Protokół głosowania na kandydatów na Sołtysa wsi Bieździedza.PDF

Protokół głosowania na kandydatów na Sołtysa wsi Sieklówka.PDF

Protokół głosowania na kandydatów do Rady Sołeckiej w sołectwie Krajowice.PDF

Protokół głosowania na kandydatów do Rady Sołeckiej w sołectwie Sieklówka.PDF

Protokół głosowania na kandydatów do Zarządu Miasta Kołaczyce.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-04-21 16:46:44.
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA KOŁACZYC O WYNIKACH
WYBORÓW SOŁECKICH

Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 19.04.2015 r. o wynikach wyborów SOŁTYSA wsi SIEKLÓWKA.PDF

Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 19.04.2015 r. o wynikach wyborów RADY SOŁECKIEJ sołectwa SIEKLÓWKA.PDF

Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 19.04.2015 r. o wynikach wyborów RADY SOŁECKIEJ sołectwa KRAJOWICE.PDF

Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 19.04.2015 r. o wynikach wyborów SOŁTYSA wsi BIEŹDZIADKA.PDF

Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 19.04.2015 r. o wynikach wyborów SOŁTYSA wsi BIEŹDZIEDZA.PDF

Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 19.04.2015 r. o wynikach wyborów ZARZĄDU MIASTA KOŁACZYCE.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-04-20 07:54:15.
Wzór zaświadczenia dla męża zaufania

Wzór do pobrania w pliku poniżej:

 Wzór zaświadczenia dla męża zaufania.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-04-17 09:52:03.
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH z
uwzględnieniem pełnionych funkcji

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Sołectwie Bieździadka.PDF

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Sołectwie Bieździedza.PDF

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Sołectwie Krajowice.PDF

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Sołectwie Sieklówka.PDF

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Mieście Kołaczyce.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-04-16 15:34:17.
Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu
jednostki pomocniczej Gminy Kołaczyce - MIASTA
KOŁACZYCE oraz w wyborach Sołtysów i członków
Rad Sołeckich, zarządzonych na dzień 19
kwietnia 2015 r.
 Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Kołaczyc.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-03-27 16:13:29.
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA KOŁACZYC o
zarejestrowanych kandydatach na Przewodniczącego
Zarządu i członków Zarządu jednostki
pomocniczej Gminy Kołaczyce-MIASTA KOŁACZYCE
oraz o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów
i członków Rad Sołeckich w poszczególnych
sołectwach Gminy Kołaczyce

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 27 marca 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na przewodniczącego Zarządu i członków zarządu jednostki pomocniczej Gminy kołaczyce-MIASTA KOŁACZYCE w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 27 marca 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej SOŁECTWA BIEŹDZIADKA w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 27 marca 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej SOŁECTWA BIEŹDZIEDZA w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 27 marca 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej SOŁECTWA KRAJOWICE w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 27 marca 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej SOŁECTWA LUBLICA w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 27 marca 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej SOŁECTWA NAWSIE KOŁACZYCKIE w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 27 marca 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej SOŁECTWA SIEKÓWKA w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOŁACZYC z dnia 27 marca 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej SOŁECTWA SOWINA w wyborach zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-03-27 14:21:57.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOŁACZYC Z DNIA 10 marca
2015 r. o liczbie członków Zarządu jednostki
pomocniczej Gminy Kołaczyce - Miasta Kołaczyce
wybieranych w wyborach zarządzonych na dzień 19
kwietnia 2015 r.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-03-10 13:46:18.
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOŁACZYC Z DNIA 10 marca
2015 r. o liczbie członków Rad Sołeckich
wybieranych w poszczególnych sołectwach Gminy
Kołaczyce w wyborach zarządzonych na dzień 19
kwietnia 2015 r.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-03-10 13:44:10.
Wzory druków wyborczych:

zgłoszenie kandydata na Sołtysa, Członka Rady Sołeckiej.PDF

oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa, Członka Rady Sołeckiej.PDF

lista osób popierających kandydata na Sołtysa, Członka Rady Sołeckiej.PDF

zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego Zarządu, Członka Zarządu Miasta Kołaczyce.PDF

oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Przewodniczącego Zarządu, Członka Zarządu Miasta Kołaczyce.PDF

lista osób popierających kandydata na Przewodniczącego Zarządu, Członka Zarządu Miasta Kołaczyce.PDF

zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w sołectwie.PDF

zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w mieście Kołaczyce.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-03-06 12:08:37 | Data modyfikacji: 2015-03-06 12:08:56.

Uchwała Rady Miejskiej w Kołaczycach w sprawie przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu Miasta Kołaczyce

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Kołaczyce oraz KALENDARZ WYBORCZY

Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu Miasta Kołaczyce oraz KALENDARZ WYBORCZY

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-03-02 19:11:01.
Data wprowadzenia: 2015-03-02 19:11:01
Opublikowane przez: Dawid Kucik