REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum oraz
pełnione funkcje

Składy Obwodowych Komisji ds. Referendum do pobrania w pliku poniżej:

 Składy Komisji.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-08-27 15:32:18.
Powołanie obwodowych komisji ds. referendum w
gminie Kołaczyce

Poniżej do pobrania zarządzenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 wrzesnia 2015 r.

 zarządzenie NR 70/2015 Burmistrza Kołaczyc.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-08-13 12:26:53.
INFORMACJA o publicznym losowaniu składów
osobowych obwodowych komisji do spraw referendum

Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-08-09 21:59:24 | Data modyfikacji: 2015-08-09 22:00:28.
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc o wyznaczeniu
na obszarze Gminy Kołaczyce miejsc przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń refelendalnych i plakatów wszystkich
podmiotów biorących udział w kampanii
refelendalnej

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-08-04 15:21:46.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego do pobrania w pliku poniżej:

 zgłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-08-04 13:47:58.
Zaświadczenie dla męża zaufania

Zaświadczenie do pobrania w pliku poniżej:

 zaświadczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-08-04 13:10:50.
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc o numerach i
granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji ds. referendum

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-08-04 13:04:02.
Informacja o zgłaszaniu kandydatów do składów
obwodowych komisji do spraw referendum

Uprzejmie informuję, że zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Kołaczyce w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., przyjmowane są w pokoju Nr 4b w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach, przy ul. Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu tj.:   
poniedziałek od 7.30 do 15.30,
wtorek od 7.30 do 16.00,
środa od 7.30 do 15.30,
czwartek od 7.30 do 15.30,
piątek  od 7.30 do 15.00.
Nadmieniam, że ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 7 sierpnia 2015 r. (piątek) – o godz. 15:00.
 
Kandydatów do składów obwodowych komisji do spraw referendum mogą zgłaszać podmioty uprawnione do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych (lub upoważnione przez te podmioty osoby).

Wszelkie informacje związane z procedurą dokonywania zgłoszeń można uzyskać pod w/w adresem Urzędu lub telefonicznie (nr tel. – 13 – 446 02 49).

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-08-04 12:59:13 | Data modyfikacji: 2015-08-04 13:00:11.
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji ds. referendum

Zgłoszenie do pobrania w pliku poniżej:

 zgłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-08-04 12:52:57.
Rozporządzenie w sprawie zgłaszania kandydatów
do obwodowych komisji ds. referendum

Pełna treść rozporządzenia do pobrania w pliku poniżej:

 rozporządzenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-08-04 12:49:12.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda do pobrania w pliku poniżej:

 zgoda.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-08-04 12:40:09.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Wniosek do pobrania poniżej:

 wniosek.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-08-04 12:38:51.
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych
osób uprawnionych do udziału w referendum

Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-08-04 12:32:39.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w
obwodach głosowania utworzonych w kraju

Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 informacja.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-08-04 12:28:44.
Ustawa o referendum ogólnokrajowym

Pełna treść ustawy do pobrania w pliku poniżej:

 ustawa.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-08-04 12:25:05.
Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu
referendum ogólnokrajowego

Pełna treść postanowienia do pobrania w pliku poniżej:

 postanowienie Prezydenta RP.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-08-04 12:20:51.
Data wprowadzenia: 2015-08-04 12:20:51
Opublikowane przez: Dawid Kucik