WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22
stycznia 2016 r. w sprawie rozwiązania
okręgowych i obwodowych komisji wyborczych
powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.
 uchwała.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2016-02-02 09:33:35.
Protokoły głosowania na kandydatów na
Senatorów

Protokoły do pobrania w plikach poniżej:

Obwód nr 1.PDF

Obwód nr 2.PDF

Obwód nr 3.PDF

Obwód nr 4.PDF

Obwód nr 5.PDF

Obwód nr 6.PDF

Obwód nr 7.PDF

Obwód nr 8.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-10-26 13:04:36.
Protokoły głosowania na kandydatów na Posłów
w obwodach

Protokoły do pobrania w plikach poniżej:

Obwód nr 1.PDF

Obwód nr 2.PDF

Obwód nr 3.PDF

Obwód nr 4.PDF

Obwód nr 5.PDF

Obwód nr 6.PDF

Obwód nr 7.PDF

Obwód nr 8.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-10-26 12:50:34 | Data modyfikacji: 2015-10-26 12:54:51.
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w
Krośnie z dnia 21 października 2015 r. o
unieważnieniu listy kandydatów na posłów w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w
okręgu wyborczym nr 22

Treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-10-21 17:35:13.
Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 21 października 2015 r. w sprawie odwołania
członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
4 w Bieździedzy powołanej w celu przeprowadzenia
głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP,
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-10-21 11:55:33.
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych oraz
pełnione funkcje

Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:

 Składy Obwodowych Komisji Wyborczych oraz pełnione funkcje.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-10-14 13:48:38.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Krośnie z dnia 28 września 2015 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w
okręgu wyborczym nr 22

Treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-10-13 09:18:42 | Data modyfikacji: 2015-10-13 09:20:21.
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Krośnie z dnia 28 września 2015 r. o
zarejestrowanych kandydatach na senatora w
wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w
okręgu wyborczym nr 57

Treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-10-12 14:20:19 | Data modyfikacji: 2015-10-12 14:22:00.
Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 1 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia
operatorów informatycznej obsługi obwodowych
komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.

Pełna treść zarządzenia do pobrania w pliku poniżej:

 zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-10-08 15:29:41.
Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 1 października 2015 r. w sprawie
ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015r.

Pełna treść zarządzenia do pobrania w pliku poniżej:

 zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-10-08 15:26:25.
Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.

Pełna treść zarządzenia do pobrania w pliku poniżej:

 zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-10-05 15:08:01.
INFORMACJA o publicznym losowaniu składów
osobowych obwodowych komisji wyborczych
powołanych do przeprowadzenia głosowania w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na
dzień 25 października 2015 r.

Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-10-02 19:20:07.
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Formularz zgłoszenia do pobrania w pliku poniżej:

 ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-09-29 15:56:13.
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-09-29 15:52:46 | Data modyfikacji: 2015-09-29 15:53:35.
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 7
wrzesnia 2015 r. o wyznaczeniu na obszarze Gminy
Kołaczyce miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wszystkich komitetów wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i
Senatu Rzczeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 25 października 2015 r.

Treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-09-22 18:50:47.
Obwieszczenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 21
wrzesnia 2015 r. o numerach i granicach obwodów
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych

Treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-09-22 18:48:11.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
25 października 2015 r.

Treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-09-16 12:16:15.
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do pobrania w pliku poniżej:

 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-09-10 15:04:11.
Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa oraz zgoda
na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w
Wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej

Wniosek oraz zgoda do pobrania w plikach poniżej:

Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa.PDF

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-09-10 14:59:11 | Data modyfikacji: 2015-09-10 15:01:11.
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 sierpnia 2015 r.zmieniające
postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Treść postanowienia do pobrania w pliku poniżej:

 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 sierpnia 2015 r.zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-09-10 14:54:23.
Komunikat OKW w Krośnie o jej składzie,
pełnionych dyżurach i siedzibie

Pełna treść komunikatu do pobrania w pliku poniżej:

 Komunikat OKW w Krośnie o jej składzie, pełnionych dyżurach i siedzibie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-09-10 14:52:58.
Data wprowadzenia: 2015-09-10 14:52:58
Opublikowane przez: Dawid Kucik