Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2015

Informacja o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych za III
kwartał 2015 roku
 Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2015 roku.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-11-06 09:03:59.
RB- NDS za III kwartał 2015 roku
 RB- NDS za III kwartał 2015 roku.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2015-11-06 09:06:40.
Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 18 maja 2016 roku w sprawie: podania do
publicznej wiadomości informacji wynikającej z
art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych.
 Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Kołaczyc z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji wynikającej z art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2016-05-20 09:38:07.
Data wprowadzenia: 2016-05-20 09:38:07
Opublikowane przez: Dawid Kucik