Rok 2016

Informacja

Informacja o wydaniu decyzji znak:I-X.7840.1.51.2016. o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim – etap II (powiat strzyżowski, jasielski, dębicki)”


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Andrzej Kłos | Data wprowadzenia: 2016-12-16 13:00:08.
Obwieszczenie

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji znak:I-X.7840.1.51.2016 z dnia 8 grudnia 2016r. o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim – etap II (powiat strzyżowski, jasielski, dębicki)”.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Andrzej Kłos | Data wprowadzenia: 2016-12-16 12:55:43 | Data modyfikacji: 2016-12-16 12:58:36.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 14 grudnia 2016 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2016-12-14 12:16:35.
Obwieszczenie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie zawiadamia o wydaniu postanowienia stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji nr 3/2016 Burmistrza Kołaczyc ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego obejmującego budowę energetycznej sieci kablowej średniego napięcia.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Mariusz Zając | Data wprowadzenia: 2016-11-22 14:27:47.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał Decyzję Nr 12 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.10.2016.RG z dnia 7 listopada 2016 r. dla inwestycji celu publicznego polegającej na
- rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami do 6 budynków mieszkalnych na działkach nr ewid.: 672, 673/3, 653/2, 677, 678/2, 676/3, 676/9, 676/10, 652, 649, 679/2, 644, 654 w m. Kołaczyce, gm. Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

  Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jerzy Sypień | Data wprowadzenia: 2016-11-07 13:53:18.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) informuje , że w siedzibie Urzędu Miejskiego Kołaczyce na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 25 października 2016r. do dnia 14 listopada 2016r. wykaz nieruchomości lokalowej położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – gmina, obrębie ewidencyjnym Bieździedza stanowiącej własność Gminy Kołaczyce przeznaczonej do wynajmu w drodze przetargowej.

Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jerzy Sypień | Data wprowadzenia: 2016-10-24 12:00:12 | Data modyfikacji: 2016-10-24 12:00:58.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 12 sierpnia 2016r. przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, reprezentowanego przez pełnomocnika, została wydana decyzja nr 1/4/16 z dnia 28 września 2016 r.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Andrzej Kłos | Data wprowadzenia: 2016-10-03 09:15:22 | Data modyfikacji: 2016-10-03 09:17:10.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 14 września 2016 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączami do 6 budynków mieszkalnych na działkach nr ewid.: 672, 673/3, 653/2, 677, 678/2, 676/3, 676/9, 676/10, 652, 649, 679/2,  644, 654 w m. Kołaczyce, gm. Kołaczyce.

Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2016-09-15 10:22:48 | Data modyfikacji: 2016-09-15 10:23:50.
Obwieszczenie

Marszałek Województwa Podkarpackiego, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm ) oraz art.34 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501 z późn. zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja znak: OS-II.7322.84.2016.RD z dnia 16.08.2016 r. którą udzielono dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych
-rowów melioracyjnych w gminie Kołaczyce, powiat jasielski, przekraczanych metodą wykopu otwartego, projektowanym gazociągiem DN 1000 MOP 8,4 Mpa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą do jego obsługi oraz na przebudowę urządzeń drenarskich (przewodów drenarskich, sączków, wylotów studni drenarskich) zlokalizowanych w gminie Kołaczyce, powiat jasielski oraz w gminie Frysztak, powiat strzyżowski, na trasie projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Andrzej Kulig | Data wprowadzenia: 2016-08-25 07:48:01.
Obwieszczenie

Obwieszczenie
Marszałek Województwa Podkarpackiego, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. ) oraz art.34 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501 z późn. zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja znak: OS-II.7322.87.2016.RD z dnia 16.08.2016 r. którą udzielono dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe: cieków bez nazwy, Kukułkowego Potoku, potoku Sowina, potoku Bieździada (Sowinianka) w gminie Kołaczyce w powiecie jasielskim, metodą wykopu otwartego oraz metodą bezwykopową, projektowanym gazociągiem DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z infrastrukturą do jego obsługi.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Andrzej Kulig | Data wprowadzenia: 2016-08-25 07:38:14 | Data modyfikacji: 2016-08-25 07:48:56.
Obwieszczenie

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia że na wniosek złożony w dniu 12 sierpnia 2016 r. przez Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedziba w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, reprezentowaną przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: I-IV.747.1.4.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego w Świnoujściu pn.: „Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Andrzej Kłos | Data wprowadzenia: 2016-08-22 11:09:51 | Data modyfikacji: 2016-08-22 11:12:17.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał Decyzję Nr 11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.8.2016.MM z dnia 3 sierpnia 2016 r. dla  inwestycji celu publicznego polegającej na


- Budowie linii kablowej SN-15kV Niegłowice – Brzostek kablem ziemnym typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji od stanowiska słupowego nr 138 do stanowiska słupowego do stanowiska słupowego nr 7, wymiana istniejącego słupa nr 138 oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV wykonanej przewodem typu 3xAFL-6 35mm2 od wymienionego stanowiska słupowego nr 138 do istniejącego stanowiska słupowego nr 7, wraz z demontażem słupów nr 1-6 na działkach nr ewid.: 118, 119, 121, 154, 159, 217, 218, 307, 308 w m. Nawsie Kołaczyckie, gm. Kołaczyce.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2016-08-03 12:45:43.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał Decyzję Nr 10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.9.2016.MM z dnia 25 lipca 2016 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:


- budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami dla 2 szt. budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II na działkach nr ewid.: 716/2, 723, 931/1, 932/1, 933, 944/1 w m. Kołaczyce, gm. Kołaczyce.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jerzy Sypień | Data wprowadzenia: 2016-07-28 13:45:05.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.236.2016 z dnia 29 czerwca2016 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:


 - budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami dla 2 szt. budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II na działkach nr ewid.: 716/2, 723, 931/1, 932/1, 933, 944/1 w m. Kołaczyce, gm. Kołaczyce w zakresie ochrony gruntów rolnych.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

  Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Małgorzata Salacha | Data wprowadzenia: 2016-07-07 10:39:11.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.199.2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- Budowie linii kablowej SN-15kV Niegłowice – Brzostek kablem ziemnym typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji od stanowiska słupowego nr 138 do stanowiska słupowego do stanowiska słupowego nr 7, wymiana istniejącego słupa nr 138 oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV wykonanej przewodem typu 3xAFL-6 35mm2 od wymienionego stanowiska słupowego nr 138 do istniejącego stanowiska słupowego nr 7, wraz z demontażem słupów nr 1-6 na działkach nr ewid.: 118, 119, 121, 154, 159, 217, 218, 307, 308 w m. Nawsie Kołaczyckie, gm. Kołaczyce w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jerzy Sypień | Data wprowadzenia: 2016-06-20 14:15:46.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm. ) informuje , że w siedzibie Urzędu Miejskiego Kołaczyce na tablicy ogłoszeń zostaną wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 10 czerwca 2016r. na okres 30 dni ogłoszenia o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości – część działek nr ewid. 208/1 , 215/9 , 207 i działki nr ewid. 208/3


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jerzy Sypień | Data wprowadzenia: 2016-06-10 13:11:34.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 25 maja 2016 r. zostało wszczęte na wniosekPolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie, ul. Kasprzaka25, 01 – 224 Warszawa w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa Pan Bogdan Baniak i Pan Maciej Kubal –Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. oddział w Tarnowie, zakład w Jaśle postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:


 - budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami dla 2 szt. budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II na działkach nr ewid.: 716/2, 723, 931/1, 932/1, 933, 944/1 w m. Kołaczyce, gm. Kołaczyce.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jerzy Śypień | Data wprowadzenia: 2016-06-03 21:45:54.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.7.2016.MM z dnia 31 maja 2016 r. dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
 - budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla 2 szt. budynków mieszkalnych zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 992/1, 992/2 w m. Nawsie Kołaczyckie, gm. Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-05-31 12:54:05.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.160.2016 z dnia 13 maja 2016 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla 2 szt. budynków mieszkalnych zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 992/1, 992/2 w m. Nawsie Kołaczyckie, gm. Kołaczyce w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-05-20 10:05:02.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.6.2016.MM z dnia 18 maja 2016 r. dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:


 - budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 758, 586/2, 753, 752, 754, 755, 660, 639, 526, 523 położonych w Nawsiu Kołaczyckim, gmina Kołaczyce.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-05-20 10:02:12.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.4.2016.MM z dnia 18 maja 2016 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 89, 130, 131, 132, 133, 97, 98 położonych w Lublicy, oraz na działkach nr ewid.: 194, 196, 197, 198, 182, 200, 201, 181/2, 174, 172, 173, 171, 170, 149, 148, 147 położonych w Sieklówce Górnej, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-05-18 14:44:51 | Data modyfikacji: 2016-05-20 10:03:04.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin w imieniu, której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa Pan Dariusz Bąk, Zakład elektroinstalacyjny Rzepiennik Suchy 45, 33 – 163 Rzepiennik Strzyżewski postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- Budowie linii kablowej SN-15kV Niegłowice – Brzostek kablem ziemnym typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji od stanowiska słupowego nr 138 do stanowiska słupowego do stanowiska słupowego nr 7, wymiana istniejącego słupa nr 138 oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV wykonanej przewodem typu 3xAFL-6 35mm2 od wymienionego stanowiska słupowego nr 138 do istniejącego stanowiska słupowego nr 7, wraz z demontażem słupów nr 1-6 na działkach nr ewid.: 118, 119, 121, 154, 159, 217, 218, 307, 308 w m. Nawsie Kołaczyckie, gm. Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-05-13 15:30:49.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.3.2016.MM z dnia 13 maja 2016 r. dla inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 121, 118, 119, 120, 111, 110, 122, 107/4, 123 położonych w Nawsiu Kołaczyckim, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-05-13 15:27:55.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.5.2016.MM z dnia 10 maja 2016 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 682, 696, 771, 904 położonych w Sowinie, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-05-10 14:46:46.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) informuje ,że w siedzibie Urzędu Miejskiego Kołaczyce na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 11 maja 2016r. do dnia 31 maja 2016r. wykaz nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – miasto, obrębie ewidencyjnym Kołaczyce stanowiącej  własność  Gminy Kołaczyce przeznaczonej  do dzierżawy w drodze przetargowej.


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Jadwiga Iwanicka | Data wprowadzenia: 2016-05-10 11:06:18.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.115.2016 z dnia 24.04.2016 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 89, 130, 131, 132, 133, 97, 98 położonych w Lublicy, oraz na działkach nr ewid.: 194, 196, 197, 198, 182, 200, 201, 181/2, 174, 172, 173, 171, 170, 149, 148, 147 położonych w Sieklówce Górnej, gmina Kołaczycew zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-04-29 07:52:17.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.112.2016 z dnia 27.04.2016 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 121, 118, 119, 120, 111, 110, 122, 107/4, 123 położonych w Nawsiu Kołaczyckim, gmina Kołaczyce w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-04-29 07:49:41.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.113.2016 z dnia25.04.2016 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 682, 696, 771, 904 położonych w Sowinie,gmina Kołaczyce w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-04-29 07:45:59.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.114.2016 z dnia 25 kwietnia2016 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 758, 586/2, 753, 752, 754, 755, 660, 639, 526, 523 położonych w Nawsiu Kołaczyckim, gmina Kołaczyce w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-04-29 07:42:14 | Data modyfikacji: 2016-04-29 07:43:49.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Marszałek Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie wydał postanowienie znak OS.507.1.706.2016z dnia 19 kwietnia 2016 r.   uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:


 - Budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 682, 696, 904, 771 w Sowinie, gmina Kołaczyce, w zakresie melioracji wodnych.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-04-26 15:37:21.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie wydał postanowienie znak ZS.224.49.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.  umarzające postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- Budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 682, 696, 904, 771 w Sowinie, gmina Kołaczyce, w zakresie ochrony gruntów leśnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:
                            

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-04-21 14:25:21.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 5 kwietnia 2016 r. zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie, ul. Kasprzaka 25, 01 – 224 Warszawa, w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa Pan Bogdan Baniak – Zastępca Dyrektora Zakładu ds. Technicznych, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. oddział w Tarnowie, zakład w Jaśle postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami dla 2 szt. budynków mieszkalnych zlokalizowanej na terenie działek o nr ewid. 992/1, 992/2 w m. Nawsie Kołaczyckie, gm. Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-04-13 11:55:45.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.2.2016.MM z dnia 22 marca 2016 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie wodociągu w Krajowicach zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid.: 162/10, 275 w obrębie Krajowice, gmina Kołaczyce.

 

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-03-22 14:13:22.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 3 marca 2016 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38 – 213 Kołaczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 758, 586/2, 753, 754, 755, 660, 639, 526, 523 położonych w Nawsiu Kołaczyckim, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-03-20 16:05:07.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 3 marca 2016 r. zostało wszczęte na Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38 – 213 Kołaczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 682, 696, 771, 904 położonych w Sowinie, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

  Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-03-20 16:02:14.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 3 marca 2016 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38 – 213 Kołaczyce  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 89, 130, 131, 132, 133, 97, 98 położonych w Lublicy, oraz na działkach nr ewid.: 194, 196, 197, 198, 182, 200, 201, 181/2, 174, 172, 173, 171, 170, 149, 148, 147 położonych w Sieklówce Górnej, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-03-20 15:59:01.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 2 marca 2016 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38 – 213 Kołaczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego na działkach nr ewid.: 121, 118, 119, 120, 111, 110, 122, 107/4, 123 położonych w Nawsiu Kołaczyckim, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-03-20 15:56:12.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.1.2016.MM z dnia 4 marca 2016 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie linii kablowej SN-15 kV kablem ziemnym typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2 relacji: do stacji transformatorowej Sowina 2 (słup SN-15kV typu K2o3g ustawiony około 3 m od st. Tr. Sowina 2 na dz. Nr 569/1 – wg odrębnego opracowania) do stacji tr. Sowina 3.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

  Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-03-07 10:04:15.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.54.2016 z dnia 26.02.2016 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- Budowie wodociągu w miejscowości Krajowice na działkach nr 162/10, 275 w obrębie Krajowice, gmina Kołaczyce w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-03-03 09:47:11.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) informuje, że  w siedzibie Urzędu Miejskiego Kołaczyce na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 3 marca 2016r. do dnia 23 marca 2016r. wykaz nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kołaczyce stanowiącej własność Gminy Kołaczyce przeznaczonej do wynajmu w drodze przetargowej.


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2016-03-03 07:59:35.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38 – 200 Jasło wydał postanowienie znak OS.644.14.2016 z dnia 17 lutego 2016 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie linii kablowej SN-15 kV kablem ziemnym typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2 relacji: do stacji transformatorowej Sowina 2 (słup SN-15kV typu K2o3g ustawiony około 3 m od st. Tr. Sowina 2 na dz. Nr 569/1 – wg odrębnego opracowania) do stacji tr. Sowina 3. Zabudowie na słupie nr K2o3g obok st. tr. Sowina 2 rozłącznika napowietrznego typu RN III 24/4. Demontażu odcinka istniejącej linii napowietrznej SN-15kV wykonanej przewodem typu 3xAFL-6 35mm2 od st. Tr. Sowina 3 (demontaż przewodów i słupów) w m. Sowina gm. Kołaczyce na działkach nr 569/1, 570/1, 571/2, 572, 575, 576/1, 576/2, 587, 652, 653, 637, 631/1, 630, 629, 613/2, 612, 611, 610

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-02-23 11:28:31.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.41.2016 z dnia 15 lutego 2016 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie linii kablowej SN-15 kV kablem ziemnym typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2 relacji: do stacji transformatorowej Sowina 2 (słup SN-15kV typu K2o3g ustawiony około 3 m od st. Tr. Sowina 2 na dz. Nr 569/1 – wg odrębnego opracowania) do stacji tr. Sowina 3. Zabudowie na słupie nr K2o3g obok st. tr. Sowina 2 rozłącznika napowietrznego typu RN III 24/4. Demontażu odcinka istniejącej linii napowietrznej SN-15kV wykonanej przewodem typu 3xAFL-6 35mm2 od st. Tr. Sowina 3 (demontaż przewodów i słupów)  w m. Sowina gm. Kołaczyce na działkach nr 569/1, 570/1, 571/2, 572, 575, 576/1, 576/2, 587, 652, 653, 637, 631/1, 630, 629, 613/2, 612, 611, 610 w obrębie Sowina, gmina Kołaczyce w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-02-19 07:26:33.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Delegatura w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 c, 38-400 Krosno wydał postanowienie znak UOZ-K-1.5151.8.2016 z dnia 12 lutego 2016 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie linii kablowej SN-15 kV kablem ziemnym typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2 relacji: do stacji transformatorowej Sowina 2 (słup SN-15kV typu K2o3g ustawiony około 3 m od st. Tr. Sowina 2 na dz. Nr 569/1 – wg odrębnego opracowania) do stacji tr. Sowina 3. Zabudowie na słupie nr K2o3g obok st. tr. Sowina 2 rozłącznika napowietrznego typu RN III 24/4. Demontażu odcinka istniejącej linii napowietrznej SN-15kV wykonanej przewodem typu 3xAFL-6 35mm2 od st. Tr. Sowina 3 (demontaż przewodów i słupów)  w m. Sowina gm. Kołaczyce na działkach nr 569/1, 570/1, 571/2, 572, 575, 576/1, 576/2, 587, 652, 653, 637, 631/1, 630, 629, 613/2, 612, 611, 610

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-02-17 14:35:27.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.14.2015.MM z dnia 12 lutego 2016 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie energetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV (linia kablowa doziemna, słupy kablowe) na działkach 248, 270/2, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 284, 290, 296, 297, 298/1, 372, 911/2, 911/1, 909, 904, 943/1, 945/1, 945/2, 987, 986/4, 985/2, 988, 1000/1, 569/1 położonych w Sowinie, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-02-15 14:36:47.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.15.2015.MM z dnia 3 lutego 2016 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie energetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV (linia kablowa doziemna, słupy kablowe) na działkach 833, 830, 787, 788, 835/1, 843, 852, 853, 855, 856, 832, 829, 1189, 1261 położonych w obrębie Sowina, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-02-04 07:27:09 | Data modyfikacji: 2016-02-04 07:29:57.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 28 stycznia 2016 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Kołaczyce, ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- budowie wodociągu w miejscowości Krajowice zlokalizowanego na działkach nr ewid.: 162/10, 275
w obrębie Krajowice, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-02-02 16:00:12.
Zarządzenie Burmistrza Kołaczyc z dnia 26
stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych.


Treść zarządzenia do pobrania w pliku poniżej:

 Zarządzenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2016-01-31 12:28:06.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach  zawiadamia, że Burmistrz Kołaczyc wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP.6733.13.2015.MM z dnia 26 stycznia 2016 r.  dla  inwestycji celu publicznego polegającej na:
- budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid.: 1315/2, 1315/9, 1315/10, 1315/11
w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-01-26 12:39:21.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.10.2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie energetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV (linia kablowa doziemna, słupy kablowe) na działkach 248, 270/2, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 284, 290, 296, 297, 298/1, 372, 911/2, 911/1, 909, 904, 943/1, 945/1, 945/2, 987, 986/4, 985/2, 988, 1000/1, 569/1 położonych w Sowinie, gmina Kołaczyce w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:05:04 | Data modyfikacji: 2016-01-26 10:06:33.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle wydał postanowienie znak T.2b.456.6.2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie energetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV (linia kablowa doziemna, słupy kablowe) na działkach 248, 270/2, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 284, 290, 296, 297, 298/1, 372, 911/2, 911/1, 909, 904, 943/1, 945/1, 945/2, 987, 986/4, 985/2, 988, 1000/1, 569/1 położonych w Sowinie, gmina Kołaczyce w odniesieniu do obszaru pasa drogi powiatowej.

Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-01-26 10:01:12 | Data modyfikacji: 2016-01-26 10:06:43.
Obwieszczenie

 Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.4.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie energetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15 kV (linia kablowa doziemna, słupy kablowe) na działkach 833, 830, 787, 788, 835/1, 843, 852, 853, 855, 856, 832, 829, 1189, 1261 położonych w Sowinie, gmina Kołaczyce w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-01-22 12:22:36.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że w dniu 8 stycznia 2016 r. zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin w imieniu której na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 18.06.2015 r. działa Pan Dariusz Bąk, Rzepiennik Suchy 45, 33 – 163 Rzepiennik Suchy postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

- budowie linii kablowej SN-15 kV kablem ziemnym typu 3xXRUHAKXS 1x120mm2 relacji: do stacji transformatorowej Sowina 2 (słup SN-15kV typu K2o3g ustawiony około 3 m od st. Tr. Sowina 2 na dz. Nr 569/1 – wg odrębnego opracowania) do stacji tr. Sowina 3. Zabudowie na słupie nr K2o3g obok st. tr. Sowina 2 rozłącznika napowietrznego typu RN III 24/4. Demontażu odcinka istniejącej linii napowietrznej SN-15kV wykonanej przewodem typu 3xAFL-6 35mm2 od st. Tr. Sowina 3 (demontaż przewodów i słupów)  w m. Sowina gm. Kołaczyce na działkach nr 569/1, 570/1, 571/2, 572, 575, 576/1, 576/2, 587, 652, 653, 637, 631/1, 630, 629, 613/2, 612, 611, 610
w obrębie Sowina, gmina Kołaczyce.

Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-01-21 08:35:12.
Obwieszczenie

Urząd Miejski w Kołaczycach zawiadamia, że Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło wydał postanowienie znak GN.6123.323.2015 z dnia 8 stycznia 2016 r. uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na:
- budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego na działkach nr ewid.: 1315/2, 1315/9, 1315/10, 1315/11 w obrębie Nawsie Kołaczyckie, gmina Kołaczyce w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 

 Obwieszczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Magdalena Makara | Data wprowadzenia: 2016-01-13 15:05:37 | Data modyfikacji: 2016-01-13 15:06:31.
WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO,
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU
GMINY KOŁACZYCE

Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Marcin Grela | Data wprowadzenia: 2016-01-04 15:09:51.
Data wprowadzenia: 2016-01-04 15:09:51
Autor: Marcin Grela
Opublikowane przez: Dawid Kucik