Rok 2018

Uchwała Nr 6/78/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołaczyce, wynikającej  z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 Uchwała Nr 6/78/2018 z dnia 7 marca 2018 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2018-03-19 11:22:34.
Uchwała Nr 6/77/2018 z dnia 7 marca 2018 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

 Uchwała Nr 6/77/2018 z dnia 7 marca 2018 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2018-03-19 11:19:18.
Uchwała Nr VI/109/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok

 Uchwała Nr VI/109/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2018-01-19 11:20:10.
Uchwała Nr VI/50/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2018-2026

 Uchwała Nr VI/50/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2018-01-19 11:16:50.
Data wprowadzenia: 2018-01-19 11:16:50
Autor: Edyta Gawrońska
Opublikowane przez: Dawid Kucik