"Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" - ROK 2018

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do
oferty na realizację zadania publicznego pn.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym

Pliki do pobrania:

Informacja.PDF

oferta.PDF

formularz z uwagami do złożonej oferty.docx

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2018-11-09 14:45:57.
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do
oferty na realizację zadania publicznego w
zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej

Pliki do pobrania:

Informacja.PDF

oferta.PDF

formularz z uwagami do złożonej oferty.docx

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2018-10-31 18:13:08.
Otwarty konkurs na realizację zadania
"Organizacja Przeglądu Chórów"

Pliki do pobrania:

Oferta realizacji zadania publicznego.PDF

Informacja.docx

Formularz z uwagami do zgłoszonej oferty.docx

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2018-10-05 13:08:55 | Data modyfikacji: 2018-10-05 13:15:37.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadnia
"Organizacja dnia osób starszych z terenu Gminy
Kołaczyce"

Pliki do pobrania:

Oferta realizacji zadania publicznego.PDF

Informacja.docx

Formularz z uwagami do zgłoszonej oferty.docx

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2018-10-02 17:45:42.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
zleconych w ramach projektu „Aktywna Integracja
w Gminie Kołaczyce”


Pliki do pobrania:

ogłoszenie konkursu.PDF

Zarządzenie Nr 2/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych w ramach projektu „Aktywna Integracja w Gminie Kołaczyce”

Zarządzenie Nr 3/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustanowienia regulaminu pracy Komisji Konkursowej

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Danuta Pachana | Data wprowadzenia: 2018-03-12 18:53:52 | Data modyfikacji: 2018-03-12 18:58:45.
Data wprowadzenia: 2018-03-12 18:53:52
Data modyfikacji: 2018-03-12 18:58:45
Autor: Danuta Pachana
Opublikowane przez: Dawid Kucik