Rok 2019

Uchwała nr 6/15/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na rok 2020

Uchwała nr 6/15/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:32:08.
Uchwała nr 6/91/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

Uchwała nr 6/91/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:24:20.
Uchwała nr 6/15/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2020-2034

Uchwała nr 6/15/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:20:30.
Uchwała Nr 6/41/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

 Uchwała Nr 6/41/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:34:09.
Uchwała Nr 6/42/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołaczyce, wynikającej  z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 Uchwała Nr 6/42/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2019-02-04 09:50:15.
Uchwała Nr 6/44/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2019-2027

 Uchwała Nr 6/44/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2018-12-22 06:05:40.
Uchwała Nr 6/29/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok

 Uchwała Nr 6/29/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2018-12-22 05:59:44.
Data wprowadzenia: 2018-12-22 05:59:44
Autor: Edyta Gawrońska
Opublikowane przez: Dawid Kucik