Rok 2019

Informacja

o wywieszeniu do publicznej wiadomości z dniem 10 grudnia 2019 r. na okres 30 dni ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości – działki nr ewid. 207 i 215/9 stanowiącej własność gminy Kołaczyce położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – miasto, obrębie ewidencyjnym Kołaczyce.


Informacja do pobrania w pliku poniżej:

informacja.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Adam Kmiecik | Data wprowadzenia: 2019-12-10 09:41:43 | Data modyfikacji: 2019-12-10 09:42:50.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
trybie bezprzetargowym oraz przeznaczonej do
dzierżawy w trybie przetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargowym.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-13 11:58:14.
Informacja

Burmistrz Kołaczycna podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 13 listopada 2019 r. do dnia 5 grudnia 2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – gmina, obręb Nawsie Kołaczyckie oraz przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu, położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – miasto, obrębie ewidencyjnym Kołaczyce.


Informacja do pobrania w pliku poniżej:

informacja.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-11-12 14:39:41.
Ogłoszenie Burmistrza Kołaczyc

o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kołaczyce – aktualizacja z roku 2019.


Pliki do pobrania:

ogłoszenie.PDF

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kołaczyce.PDF

załącznik 1.PDF

załącznik 2.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-10-28 13:31:22.
INFORMACJA

Burmistrz Kołaczyc informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 16 lipca 2019 r. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kołaczyce mieszczącego się w budynku Domu Ludowego położonym na działce numer ewidencyjny 455 w obrębie ewidencyjnym Bieździedza.


Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:

informacja.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-15 13:42:39 | Data modyfikacji: 2019-07-15 13:45:37.
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do
najmu

Wykaz do pobrania w pliku poniżej:

wykaz.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-02 09:45:31.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonej do najmu w drodze przetargowej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargowej.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-07-01 09:53:26.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie

Wykaz do pobrania w pliku poniżej:

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Adam Kmiecik | Data wprowadzenia: 2019-06-25 14:45:11 | Data modyfikacji: 2019-06-25 14:48:43.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych w użyczenie

Informacja do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Adam Kmiecik | Data wprowadzenia: 2019-06-25 14:40:25.
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW W
DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KOŁACZYCE ZA
2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) Burmistrz Kołaczyc przedstawia Radzie Miejskiej w Kołaczycach Raport o stanie Gminy Kołaczyce za  2018 rok do dnia 31 maja 2019 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.


W debacie nad Raportem o stanie Gminy Kołaczyce za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kołaczycach.


Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia”.


Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Kołaczyce odbędzie się 17 czerwca 2019 r.   ( poniedziałek) o godz. 13.00.


W związku z powyższym  zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14.06.2019 r. (piątek) do godziny 15.00 w  Biurze Rady Miejskiej w Kołaczycach (pok. 25).


Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Biurze Rady Miejskiej w Kołaczycach i w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach (pok.4)


 


Przewodniczący Rady Miejskiej


w Kołaczycach


Edward Zbylut

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edward Zbylut | Data wprowadzenia: 2019-06-10 12:52:09.
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych
do najmu w trybie bezprzetargowym

Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-05-21 12:32:46 | Data modyfikacji: 2019-06-10 12:54:09.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonej do wynajmu w drodze bezprzetargowej.

Informacja do pobrania w pliku poniżej:

 informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żyglowicz | Data wprowadzenia: 2019-05-21 12:04:50 | Data modyfikacji: 2019-05-21 12:05:11.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w
trybie bezprzetargowym

Wykaz do pobrania w pliku poniżej:


 

 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Adam Kmiecik | Data wprowadzenia: 2019-05-10 09:51:16.
Informacja

Burmistrz Kołaczycna podstawie art.  35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2209 z późn.zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 10 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r. wykaz nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – gmina, obrębie ewidencyjnym Krajowice stanowiącej własność Gminy Kołaczyce przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.


Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Adam Kmiecik | Data wprowadzenia: 2019-05-09 10:26:38.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w
trybie bezprzetargowym

Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:

 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-04-10 08:09:50.
Informacja

Burmistrz  Kołaczyc  na podstawie  art. 38 ust. 2  ustawy  z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami        (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach  na  tablicy ogłoszeń  zostanie  wywieszony  do  publicznej  wiadomości  z  dniem  10 kwietnia 2019 r. na okres  30 dni  ogłoszenie  o  pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości –działki  nr ewid. 399/6  stanowiącej własność  gminy  Kołaczyce  położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – gmina, obrębie ewidencyjnym Bieździedza, powiat jasielski, województwo podkarpackie. 


Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-04-10 08:01:47.
Wykaz nieruchomości lokalowej położonej w
jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – miasto,
obrębie ewidencyjnym Kołaczyce przeznaczonej do
wynajmu w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Kołaczycna podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 10 kwietnia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. wykaz nieruchomości lokalowej położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – miasto, obrębie ewidencyjnym Kołaczyce stanowiącej własność Gminy Kołaczyce przeznaczonej do wynajmu w drodze bezprzetargowej.                                        


Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-04-10 07:54:11 | Data modyfikacji: 2019-04-10 07:55:43.
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja do pobrania w pliku poniżej:


 

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Data wprowadzenia: 2019-03-28 20:38:27.
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego oraz
nieruchomości przeznaczonej w użyczenie
 Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego oraz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-25 08:34:20.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc  na  podstawie  art.  35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Kołaczycach na  tablicy ogłoszeń  zostanie wywieszony do  publicznej wiadomości  z dniem 25 lutego 2019 r.  do dnia 19 marca 2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie, obejmujący pomieszczenia w budynku położonym na działce nr ewid. 208/1 stanowiącej własność Gminy Kołaczyce położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – miasto oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – gmina, obręb Bieździedza.


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

 Informacja.PDF

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-21 12:12:01 | Data modyfikacji: 2019-02-21 12:13:38.
Data wprowadzenia: 2019-02-21 12:12:01
Data modyfikacji: 2019-02-21 12:13:38
Autor: Stanisław Żygłowicz
Opublikowane przez: Dawid Kucik