Rok 2020

Informacja Burmistrza Kołaczyc

Burmistrz Kołaczyc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 20 października 2020 r. na okres 30 dni ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 259 stanowiącej własność Gminy Kołaczyce, położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – miasto, obrębie ewidencyjnym Kołaczyce, powiat jasielski, województwo podkarpackie


Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:

Informacja.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Burmistrz Kołaczyc Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-10-19 11:08:22 | Data modyfikacji: 2020-10-19 11:10:19.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 12 sierpnia 2020 r. na okres 30 dni ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 259 stanowiącej własność Gminy Kołaczyce, położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – miasto, obrębie ewidencyjnym Kołaczyce, powiat jasielski, województwo podkarpackie.


Informacja do pobrania w pliku poniżej:

Informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Lisowska | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-08-11 13:30:01 | Data modyfikacji: 2020-08-11 13:35:42.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 12 sierpnia 2020 r. na okres 30 dni ogłoszenie o pierwszym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 730 stanowiącej własność Gminy Kołaczyce, położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – gmina, obrębie ewidencyjnym Lublica, powiat jasielski, województwo podkarpackie.


Informacja do pobrania w pliku poniżej:

Informacja.pdf

 

Opublikowane przez: Katarzyna Lisowska | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-08-11 13:20:24 | Data modyfikacji: 2020-08-11 13:39:37.
Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.


Zarządzenie do pobrania w pliku poniżej:

Zarządzenie Nr 101/2020 Burmistrza Kołaczyc z dnia 15 lipca 2020 r.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Adam Kmiecik | Data wprowadzenia: 2020-07-16 14:06:24.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 16 lipca 2020 r. do dnia 5 sierpnia 2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych w użyczenie, stanowiące własność Gminy Kołaczyce, położone w obrębie ewid. Krajowice, Lublica, Sieklówka Górna, Sowina.


Informacja do pobrania w pliku poniżej:

Informacja.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Adam Kmiecik | Data wprowadzenia: 2020-07-16 09:51:58.
Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie do pobrania w pliku poniżej:

Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Kołaczyc z dnia 25 czerwca 2020 r.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-26 09:44:42.
Informacja

Burmistrz Kołaczycna podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostaną wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 26 czerwca 2020 r. do dnia 16 lipca 2020 r. wykazy nieruchomości położonej obrębie ewid. Kołaczyce oraz położonej w obrębie ewid. Lublica przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.


Informacja do pobrania w pliku poniżej:

informacja.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-25 13:39:57.
Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w
trybie bezprzetargowym

Zarządzenie do pobrania w pliku poniżej:

Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Kołaczyc.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-10 08:48:59.
Informacja

Burmistrz Kołaczycna podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 10 czerwca  2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. wykaz nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – miasto, obrębie ewidencyjnym Kołaczyce, przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej.


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

informacja.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-06-10 08:46:16.
Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołaczyce do oddania w użyczenie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.
Zarządzenie do pobrania w pliku poniżej:

zarządzenie.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-05-05 09:08:01 | Data modyfikacji: 2020-05-05 09:08:48.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych w użyczenie

Informacja do pobrania w pliku poniżej:

informacja.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-05-04 13:28:19 | Data modyfikacji: 2020-05-04 13:28:55.
INFORMACJA

Burmistrz Kołaczyc informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszone do publicznej wiadomości z dniem 10 marca 2020 r. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kołaczyce mieszczącego się w budynku Domu Ludowego, położonym na działce numer ewidencyjny 455, w obrębie ewidencyjnym Bieździedza.


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

informacja.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-03-09 15:17:26.
Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 4 marca 2020 r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.


Pełna treść zarządzenia do pobrania w pliku poniżej:

zarządzenie.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-03-05 14:27:33.
Informacja

Burmistrz Kołaczycna podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 5 marca 2020 r. do dnia 26 marca 2020 r. wykaz nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kołaczyce, Krajowice, Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza stanowiących własność Gminy Kołaczyce, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

informacja.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-03-04 11:36:39.
Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.


Pełna treść zarządzenia do pobrania w pliku poniżej:

zarządzenie.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-02-27 09:57:39.
Informacja

Burmistrz Kołaczycna podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na tablicy ogłoszeń zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 27.02.2020 r. do dnia 18.03.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej w użyczenie, obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kołaczyce, położona w obrębie ewid. Kołaczyce – miasto.


Pełna informacja do pobrania w pliku poniżej:

informacja.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Stanisław Żygłowicz | Data wprowadzenia: 2020-02-26 13:26:24.
Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Kołaczyc z
dnia 13 lutego 2020 r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołaczyce do oddania w użyczenie i w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia i w najem.


Pliki do pobrania:

zarządzenie.pdf

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Adam Kmiecik | Data wprowadzenia: 2020-02-14 12:05:21.
Informacja

Burmistrz Kołaczycna podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach na  tablicy ogłoszeń  zostaną wywieszone do publicznej wiadomości  z dniem 14.02.2020 r. do dnia 06.03.2020 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych w użyczenie, obejmujący nieruchomości stanowiące własność Gminy Kołaczyce położone w obrębie ewid. Kołaczyce – miasto, Bieździedza, Bieździadka, Lublica, Nawsie Kołaczyckie, Sieklówka Górna, Sowina oraz w najem położona w obrębie ewid. Bieździedza.


Pełna treść informacji do pobrania w pliku poniżej:

Informacja.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Adam Kmiecik | Data wprowadzenia: 2020-02-14 12:01:17.
Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Kołaczyc z dnia
10 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.


Zarządzenie do pobrania w pliku poniżej:

zarządzenie.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Adam Kmiecik | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:13:59.
Informacja

Burmistrz Kołaczyc  na  podstawie  art.  35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2209 z późn.zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Kołaczycach na  tablicy ogłoszeń  zostanie wywieszony do publicznej wiadomości z dniem 10 stycznia 2020 r. do dnia 30 stycznia 2020 r. wykaz nieruchomości  położonej w jednostce ewidencyjnej Kołaczyce – gmina, obrębie ewidencyjnym Krajowice  stanowiącej  własność  Gminy Kołaczyce przeznaczonej  do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.


Pełna Informacja do pbrania w pliku poniżej:

informacja.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Adam Kmiecik | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:08:56 | Data modyfikacji: 2020-01-10 13:11:53.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
podziału województwa podkarpackiego na obwody
łowieckie oraz zaliczenie obwodów do kategorii,
oraz o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu

Pliki do pobrania:

obwieszczenie.pdf

załącznik nr 1.pdf

załącznik nr 2.pdf

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Piotr Pilch | Data wprowadzenia: 2020-01-03 09:47:40 | Data modyfikacji: 2020-01-03 09:47:52.
Data wprowadzenia: 2020-01-03 09:47:40
Data modyfikacji: 2020-01-03 09:47:52
Autor: Piotr Pilch
Opublikowane przez: Dawid Kucik