Rok 2020

Uchwała Nr 6/19/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Kołaczyce w uchwale budżetowej na 2020 rok

Uchwała Nr 6/19/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2020-01-29 09:35:35.
Uchwała Nr 6/20/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kołaczyce, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Nr 6/20/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.PDF

 

Opublikowane przez: Dawid Kucik | Autor: Edyta Gawrońska | Data wprowadzenia: 2020-01-29 09:31:23.
Data wprowadzenia: 2020-01-29 09:31:23
Autor: Edyta Gawrońska
Opublikowane przez: Dawid Kucik