Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Kołaczycach  www.kolaczyce.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-07-20 09:14:20

Aktualizacja informacji w dziale:
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2018

Dawid Kucik
autor: Małgorzata Salacha, Maria Dziok
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 09:13
RB- NDS za II kwartał 2018 ro
  więcej >
2018-07-20 09:13:49

Dodanie informacji do działu:
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2018

Dawid Kucik
autor: Małgorzata Salacha, Maria Dziok
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 09:13
RB- NDS za II kwartał 2018 ro
  więcej >
2018-07-20 09:09:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2018

Dawid Kucik
autor: Małgorzata Salacha, Maria Dziok
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 09:07
RB- NDS za I kwartał 2018 rok
  więcej >
2018-07-20 09:07:48

Dodanie informacji do działu:
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2018

Dawid Kucik
autor: Małgorzata Salacha, Maria Dziok
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 09:07
RB- NDS za I kwartał 2018 rok
  więcej >
2018-07-20 09:01:32

Dodanie informacji do działu:
Informacje o wykonaniu budżetu gminy - rok 2017

Dawid Kucik
autor: Małgorzata Salacha, Maria Dziok
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-20 09:01
RB- NDS za IV kwartał 2017 ro
  więcej >
2018-07-18 13:56:49

Dodanie informacji do działu:
Rok 2018 - kadencja VII

Dawid Kucik
autor: Stanisław Dunaj
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 13:56
Uchwała Nr XLVI/275/2018 Rady
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Kołaczyc  więcej >
2018-07-18 13:53:54

Dodanie informacji do działu:
Rok 2018 - kadencja VII

Dawid Kucik
autor: Stanisław Dunaj
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 13:53
Uchwała Nr XLVI/274/2018 Rady
w sprawie ustalenia dopłat z budżetu gminy za dostarczaną
wodę i odprowadzane ścieki  więcej >
2018-07-18 13:52:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2018 - kadencja VII

Dawid Kucik
autor: Stanisław Dunaj
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 13:51
Uchwała Nr XLVI/273/2018 Rady
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2018 rok  więcej >
2018-07-18 13:51:50

Dodanie informacji do działu:
Rok 2018 - kadencja VII

Dawid Kucik
autor: Stanisław Dunaj
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 13:51
Uchwała Nr XLVI/273/2018 Rady
w sprawie zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2018 rok  więcej >
2018-07-18 13:48:58

Dodanie informacji do działu:
Rok 2018 - kadencja VII

Dawid Kucik
autor: Stanisław Dunaj
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 13:48
Uchwała Nr XLVI/272/2018 Rady
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  więcej >
2018-07-18 13:46:47

Dodanie informacji do działu:
Rok 2018 - kadencja VII

Dawid Kucik
autor: Stanisław Dunaj
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 13:46
Uchwała Nr XLVI/271/2018 Rady
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Kołaczyce  więcej >
2018-07-18 13:44:19

Dodanie informacji do działu:
Rok 2018 - kadencja VII

Dawid Kucik
autor: Stanisław Dunaj
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 13:44
Uchwała Nr XLVI/270/2018 Rady
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy
Kołaczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych  więcej >
2018-07-18 13:41:54

Dodanie informacji do działu:
Rok 2018 - kadencja VII

Dawid Kucik
autor: Stanisław Dunaj
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 13:41
Uchwała Nr XLVI/269/2018 Rady
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy
Kołaczyce  więcej >
2018-07-18 13:40:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2018 - kadencja VII

Dawid Kucik
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 13:40
Uchwała Nr XLVI/268/2018 Rady
Dodano zal_do_uchwaly_268_2018.pdf  więcej >
2018-07-18 13:39:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2018 - kadencja VII

Dawid Kucik
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 13:39
Uchwała Nr XLVI/268/2018 Rady
Dodano uchwala_268_2018.pdf  więcej >
2018-07-18 13:39:43

Dodanie informacji do działu:
Rok 2018 - kadencja VII

Dawid Kucik
autor: Stanisław Dunaj
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 13:39
Uchwała Nr XLVI/268/2018 Rady
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kołaczycach za rok 2017  więcej >
2018-07-18 13:38:21

Dodanie informacji do działu:
Rok 2018 - kadencja VII

Dawid Kucik
autor: Stanisław Dunaj
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 13:38
Uchwała Nr XLVI/267/2018 Rady
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kołaczycach za 2017 rok  więcej >
2018-07-18 13:36:45

Dodanie informacji do działu:
Rok 2018 - kadencja VII

Dawid Kucik
autor: Stanisław Dunaj
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 13:36
Uchwała Nr XLVI/266/2018 Rady
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Kołaczyc z
tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok  więcej >
2018-07-18 13:31:56

Dodanie informacji do działu:
Rok 2018 - kadencja VII

Dawid Kucik
autor: Stanisław Dunaj
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 13:31
Uchwała Nr XLVI/265/2018 Rady
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kołaczyce za 2017
rok  więcej >
2018-07-18 13:26:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Rok 2018 - kadencja VII

Dawid Kucik
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-18 13:26
Uchwała Nr XLV/264/2018 Rady
Dodano zal_do_uchwaly_264_2018.pdf  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 4462
następne >     100>>     300>>