Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Gustek, złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołaczycach
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok Pani Katarzyny Gustek Kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Pani Katarzyny Gustek Dyrektora Gminnego Przedszkola w Kołaczycach
Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Gustek za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Gustek za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Gustek za 2018 r.