Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Jedziniaka za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Jedziniaka za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Jedziniaka za 2018 r.