Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Pani Danuty Pachana Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołaczycach
Oświadczenie Pani Danuty Pachana za 2020 r.
Oświadczenie Pani Danuty Pachana za 2019 r.
Oświadczenie Pani Danuty Pachana za 2018 r.