Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Piekarskiej złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora GOK w Kołaczycach
Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Piekarskiej za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Piekarskiej za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe Pani Ewy Piekarskiej za 2018 r.