Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Pani Magdaleny Podlasek Kierownika Domu Pomocy Społecznej "Nazaret" w Kołaczycach
Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Podlasek za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Podlasek za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Podlasek za 2018 r.