Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Skickiej za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Skickiej za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Skickiej za 2018 r.