Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Kalety za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Kalety za 2018 r.