Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2022 rok Pana Tomasza Kalety Członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Pana Tomasza Kaleta, Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Kalety za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Kalety za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Kalety za 2018 r.