Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Makara za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Makara za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Marcina Makara za 2018 r.