Brak treści artykułu

Załączniki:

Ooświadczenie majątkowePani Haliny Malawskiej złożone w związku z zakończeniem stosunku pracy.PDF
Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Malawskiej za 2018 r.