Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Pani Elżbiety Rączka, wydającej decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza
Oświadczenie majątkowe Pani Elżbiety Rączka za 2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z udzieleniem upoważnienia