Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe Pani Elżbiety Bronowicz za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe Pani Elżbiety Bronowicz za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe Pani Elżbiety Bronowicz za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe Pani Elżbiety Bronowicz za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe Pani Elżbiety Bronowicz za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe Pani Elżbiety Bronowicz złożone na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe Pani Elżbiety Bronowicz złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018