Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Maziarza za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Maziarza za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Maziarza za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Maziarza za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Maziarza złożone na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Maziarza złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018