Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Rogaczewskiego za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Rogaczewskiego za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Rogaczewskiego złożone na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Rogaczewskiego złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018