Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe Pana Aleksandra Śliża za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Aleksandra Śliża za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Aleksandra Śliża złożone na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe Pana Aleksandra Śliża złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018