Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Uryniaka za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Uryniaka za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Uryniaka za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Uryniaka za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Uryniaka za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Uryniaka złożone na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Uryniaka złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018