Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe Pana Edwarda Zbyluta za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe Pana Edwarda Zbyluta za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe Pana Edwarda Zbyluta za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe Pana Edwarda Zbyluta za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Edwarda Zbyluta za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe Pana Edwarda Zbyluta złożone na początek kadencji 2018-2023
Oświadczenie majątkowe Pana Edwarda Zbyluta złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018