Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołaczycach 
ul. Szkolna 7 
38-213 Kołaczyce

tel: 13 446 02 17
 
Osoby:  
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach:mgr Małgorzata Skicka

Wicedyrektor: mgr Urszula Hendzel

skrytka ePUaP: /PSPKolaczyce/SkrytkaESP