Brak treści artykułu

Załączniki:

Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 4 sierpnia 2020