Brak treści artykułu

Załączniki:

Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 4 sierpnia 2020
Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 25 września 2020 r.
Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 6 listopada 2020 r.
Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 4 grudnia 2020 r.
Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 grudnia 2020 r.
Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 lutego 2021 r.