Brak treści artykułu

Załączniki:

Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 4 sierpnia 2020
Protokół z XXIV sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 25 września 2020 r.
Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 6 listopada 2020 r.
Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 4 grudnia 2020 r.
Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 grudnia 2020 r.
Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 lutego 2021 r.
Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 26 marca 2021 r.
Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w w Kołaczycach z dnia 16 kwietnia 2021 r.
Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 21 maja 2021 r.
Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 czerwca 2021 r
Protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 9 lipca 2021 r
Protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 lipca 2021 r.
Protokół z XXXV sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 2 sierpnia 2021 r.
Protokół z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 10 września 2021 r.
Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 września 2021 r.
Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 20 października 2021 r.
Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 12 listopada 2021 r.
Protokół z XL sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 29 listopada 2021 r.
Protokół z XLI sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 13 grudnia 2021 r.
Protokół z XLII sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 28 grudnia 2021 r.
Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 21 stycznia 2022 r
Protokół z XLIV sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 8 luty 2022 r.
Protokół z XLV sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 24 luty 2022 r.
Protokół z XLVI sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 1 marca 2022 r.
Protokół z XLVII sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 9 marca 2022 r.
Protokół z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 25 marca 2022 r
Protokół z XLIX sesji Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 8 kwietnia 2022 r.