Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach

ul. Mickiewicza 90

38-213 Kołaczyce

województwo podkarpackie, powiat jasielski

tel: 13 446 02 13