1. Przedstawiciele Rady Miejskiej w Kołaczycach:

1) Damas Rozalia
2) Rogaczewski Stanisław
3) Zbylut Edward


2. Przedstawiciele Burmistrza Kołaczyc:

1) Lisowska Katarzyna
2) Agnieszka Żygłowicz
3) Hendzel Janina


3.Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:


1) Filipek Paweł – Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc
2) Kozioł Paweł – Ochotnicza Straż Pożarna w Nawsiu Kołaczyckim
3) Kucharczyk Ewa – Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
4) Kukuś Danuta – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Nawsianki”
5) Ochałek Jan - Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Bezrobotnych
6) Leokadia Skocz – Podkarpackie Stowarzyszenie Rekreacji i Turystyki „Aktywni Razem”